Dermovate Krem Ne İşe Yarar – Dermovate Merhem Endikasyonları – İlaçlar

Formülü:Dermovate_krem_merhem
Dermovate merhem %0.05 klobetazol 17-propiyonat içerir.  Parafin bazlı merhem beyaz renkte olup, lanolin veya parabenleri  içermez.
Farmakolojik özellikleri:
Farmakodinamik Özellikler:  Klobetazol propiyonatın derideki en önemli etkisi vazokonstriksiyon ve  kolajen sentezinde azalma ile sonuçlanan spesifik olmayan  antiinflamatuar cevaptır.
Farmakokinetik Özellikleri: Absorpsiyon:  Klobetazol propiyonatın perkütan penetrasyonu bireyler arasında değişir  ve oklüzif örtü kullanıldığında veya cilt iltihaplı veya hasta olduğunda  artabilir. Dağılım: Bir çalışmada 30 g klobetazol propiyonat %0.05  merhemin, sağlıklı derili normal bireylere ikinci uygulanmasından 8 saat  sonra (ilk uygulamadan 13 saat sonra), klobetazol propiyonat ortalama  doruk plazma konsantrasyonu 0.63 ng/ml olmuştur. 30 g klobetazol  propiyonat krem %0.05’in ikinci doz olarak uygulanmasını takiben  ortalama doruk plazma konsantrasyonu merhemden hafifçe daha yüksektir ve  uygulamadan 10 saat sonra oluşmuştur. Ayrı bir çalışmada psoriasis ve  egzemalı hastalarda 25 g klobetazol propiyonat %0.05 merhemin tek bir  uygulamasından 3 saat sonra sırasıyla yaklaşık 2.3 ng/ml ve 4.6 ng/ml  ortalama doruk plazma konsantrasyonları oluşmuştur. Metabolizma:  Klobetazol propiyonatın perkütan absorpsiyonunu takiben ilaç olasılıkla  sistemik olarak uygulanan kortikosteroidlerin metabolik yolunu takip  eder. Bununla beraber klobetazol sistemik metabolizması hiç bir zaman  tam olarak karakterize edilmemiş ve miktar olarak ölçülmemiştir.
Endikasyonları:

Klobetazol  propiyonat, psoriasis (yaygın plak psoriasisi hariç), inatçı egzamalar,  liken planus, diskoid lupus eritematozus daha az aktif steroidlere  yeterli cevap vermeyen diğer durumların tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Rozasea,  akne vulgaris ve perioral dermatitte, perianal ve genital pruritusta,  derinin primer viral enfeksiyonlarında (örneğin herpes simpleks, su  çiçeği), preparata aşırı duyarlılık durumlarında, mantar veya  bakterilerin neden olduğu primer enfekte deri lezyonlarında; 1 yaşın  altındaki çocuklarda dermatit ve bebek bezi pişikleri dahil  dermatozlarda kullanılması kontrendikedir.

[reklam]

Uyarılar/Önlemler:

Lokal  steroidlerin, nüksler, tolerans gelişmesi, yaygın püstüler psoriasis  riski ve cildin bariyer fonksiyonunun azalmasına bağlı olarak lokal ve  sistemik toksisite gelişmesi gibi çeşitli nedenlerle psoriasiste  kullanılması riskli olabilir. Psoriasiste topikal steroid kullanan  hastaların yakından takibi gereklidir. Enfekte olmuş inflamatuar  lezyonlar lokal kortikosteroidler ile tedavi edilirken, uygun  antimikrobik tedavi de uygulanmalıdır.   Enfeksiyonda herhangi bir  yayılma görülürse, kortikosteroid tedavisi hemen kesilmeli ve sistemik  antimikrobik ajanlar verilmelidir. Oklüzif örtünün meydana getirdiği  ılık ve nemli ortam bakteriyel enfeksiyonu hızlandırabilir, bu bakımdan  yeni bir oklüzif örtü uygulanmadan önce deri temizlenmelidir. Uzun  süreli devamlı tedaviden mümkün olduğunca kaçınmak gerekir. Özellikle  bebek ve çocuklarda oklüzyon uygulanmasa bile adrenal supresyon  oluşabilir. Eğer Dermovate’ın çocuklarda kullanılması gerekiyorsa,  tedavinin her hafta gözden geçirilmesi önerilir. Bebek bezinin oklüzif  etki yapacağı unutulmamalıdır. Güçlü lokal kortikosteroidlerle uzun  süreli tedavide vücudun diğer bölümlerinden çok yüzde atrofik  değişiklikler görülebilir. Bu durum psoriasis, diskoid lupus  eritematozus ve şiddetli egzemaların tedavisinde gözönünde  bulundurulmalıdır. Glokoma neden olabileceğinden göz kapaklarına  uygulanacaksa göze kaçmamasına dikkat etmelidir.
Gebelik ve emzirme döneminde kullanım: Gebelik  Kategorisi: C Kortikosteroidlerin hayvanlara topikal uygulanması  fetüsün gelişmesinde anormalliklere yol açabilir. Bu bulgunun insanlarla  ilişkisini saptayan iyi kontrol edilmiş çalışmalar henüz yapılmamıştır.  Topikal kortikosteroidlerin gebelik döneminde büyük miktarlarda ve uzun  süre kullanımından kaçınılmalıdır. Emzirme döneminde klobetazol  propiyonatın güvenli kullanımı saptanmamıştır.
TIBBI ZARURET DIŞINDA GEREKMEDIKÇE HAMILELERDE KULLANILMAMALIDIR.
Araç ve Makina Kullanmaya Etkisi: Herhangi bir etki yapması beklenmez.
Yan etkiler/Advers etkiler:
Aşağıda,  advers etkiler sistem, organ sınıfı ve sıklığına göre sıralanmıştır.  Sıklıklar; çok sık (≥1/10), sık (≥1/100, <1/10), sık olmayan  (≥1/1000, <1/100), seyrek (≥1/10 000, <1/1000) ve çok seyrek  (<1/10 000) şeklinde tanımlanmıştır. Çok sık, sık ve sık olmayan  olaylar genellikle klinik çalışma verilerinden saptanmıştır. Advers  etkilerin sıklığı klinik çalışma verilerinden elde edilen sıklık  kategorileri ile tayin edilirken; plasebo ve karşılaştırma gruplarının  geçmiş oranları kullanılmaz. Bu oranlar genellikle aktif tedavi grupları  ile karşılaştırılabilir niteliktedirler. Seyrek ve çok seyrek olaylar  genellikle spontan verilerden elde edilmektedir.
İmmün Sistem  Bozuklukları: Çok seyrek: Aşırı duyarlılık Eritem, döküntü, kaşıntı,  ürtiker, lokal cilt yanmaları gibi lokal aşırı duyarlılık reaksiyonları  ve uygulama yerinde alerjik temas dermatiti meydana gelebilir ve bu  bulgular tedavi edilen durumun semptomlarına benzeyebilir. Eğer aşırı  duyarlılık belirtileri görülürse uygulama hemen durdurulmalıdır.
Endokrin  Bozukluklar: Çok seyrek: Hiperkortizolizm belirtileri Diğer topikal  kortikosteroidlerde olduğu gibi, uzun süre büyük miktarlarda  kullanılması veya çok geniş bölgelerin tedavisi hiperkortizolizm  belirtilerini meydana getirmeye yetecek miktarlarda sistemik  absorpsiyona neden olabilir. Eğer oklüzif tedavi uygulanırsa, bu etkinin  bebek ve çocuklarda görülmesi daha muhtemeldir. Bebeklerde, bebek bezi  oklüzif (örtücü) etki yapabilir. Yetişkinlerde kullanılan haftalık dozaj  50g’dan daha az ise, hipotalamus-hipofiz-adrenal eksenin baskılanması  genellikle geçici olup, kısa süreli kortikosteroid tedavisi sona  erdiğinde hızla normal değerlere dönüşür.
Vasküler Bozukluklar: Sık  olmayan: Yüzeyel kan damarlarının genişlemesi Yüksek derecede aktif  kortikosteroid preparatları ile uzun süreli ve yoğun tedavi  uygulandığında, özellikle oklüzif tedavi yapılırsa veya deri  kıvrımlarına uygulanırsa yüzeyel kan damarlarında genişleme görülebilir.
Cilt veya deri altı doku bozuklukları: Sık olmayan: Lokal atrofi,  deride çatlaklar Çok seyrek: İncelme, pigmentasyonda değişiklikler,  hipertrikozis, altta yatan semptomlarda alevlenme, püstüler psoriazis.  Yüksek derecede aktif kortikosteroid preparatları ile uzun süreli ve  yoğun tedavi uygulandığında, özellikle oklüzif tedavi yapılırsa veya  deri kıvrımlarına uygulanırsa deride incelme ve çatlaklar gibi lokal  atrofik değişiklikler görülebilir. Nadir vakalarda psoriasisin  kortikosteroidlerle tedavisinin (veya tedavinin durdurulmasının)  hastalığın püstüler şeklinin ortaya şıkmasına neden olduğu  düşünülmektedir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İlaç etkileşimleri:
Herhangi bir ilaç etkileşmesi bildirilmemiştir.Kullanım şekli ve dozu:
(Hekim  tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde) Hastalıklı alana  günde bir veya iki kez az miktarda sürülür. Hastalığın kontrolü  sağlanırsa tedaviye son verilmelidir. Hastanın durumu tekrar  değerlendirilmeden tedaviye 4 haftadan daha uzun bir süre devam  edilmemelidir. Hastalığın alevlenmesini kontrol için kısa süreli  Dermovate tedavisi tekrarlanabilir. Eğer devamlı bir steroid tedavisi  gerekiyorsa, daha az aktif bir preparat kullanılmalıdır. Çok inatçı  lezyonlarda, özellikle hiperkeratoz durumlarında, gerekli olduğunda  tedavi edilen bölgeyi polietilen film ile kapatarak oklüzif tedavi  uygulamak Dermovate’ın antiinflamatuar etkisini artırabilir. Geceleyin  oklüzyon uygulanması genellikle yeterli yanıtın alınmasını sağlar.  Takiben iyileşme oklüzyon uygulanmaksızın sağlanabilir.
Kullanım ve  Uygulama Talimatları: Hastalar, tedavi edilecek yerleri elleri değilse;  Dermovat’ı uygulamadan önce ellerini yıkamaları konusunda uyarılmalıdır.
Aşırı Dozaj Akut aşırı dozaj oluşması çok seyrektir, bununla  birlikte, kronik aşırı dozaj veya yanlış kullanım sonucu  hiperkortizolizm belirtileri görülebilir ve bu durumda topikal  steroidler azaltılmalı veya adrenal yetersizlik riski nedeniyle tıbbi  gözetim altında yavaş yavaş kesilmelidir.
Saklama Koşulları 250C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Yorum Bırak...