Edebi Metin ve Öğretici Metin

kitapEDEBİ METİN

1.) Okuyucudan estetik zevk, sanat zevk uyandırmak için yazılır.
2.) Edebi metinler bilgi vermez.
3.) Edebi metinler özneldir.
4.) Edebi metinlerde anlatılanlar kanıtlanamaz.
5.) Edebi metinler çok anlamlıdır.
6.) Kişiden kişiye farklı yorumlanır.
7.) Edebi metinler her okunduğunda farklı yorumlanır.
8.) Edebi metinlerde mutlaka kurmaca vardır. (Kurmaca: Yazarın hayalleri, kurguladıkları)
9.) Kelimeler daha çok yan ve mecaz anlamlıdır.
10.) Dil daha çok şiirsel işlevdedir.
11.) Edebi metinlerde doğrudan anlatım yoktur. Dolaylı anlatım vardır. Sezdirmek esasdır.
12.) Edebi metinler tamamen gerçek değildir. Sanatçılar gerçekten yola çıkarak kendi hayallerine ve duygularına yer verirler.
13.) Edebi metinler yazıldığı dönemin özelliklerini mutlaka yansıtır.
14.) Edebi metinlerin eşi, benzeri yoktur.
15.) Bir bütündür. Cümle ya da paragraf çıkarıldığında anlam bozulur.
16.) Edebi metinlerin dili günlük konuşma dilinden farklıdır.
17.) Her edebi metin bir iletişim aracıdır.

ÖĞRETİCİ METİN

1.) Bilgi verir.
2.) Nesneldir.
3.) Kanıtlanabilir.
4.) Tek anlamlıdır.
5.) Kişiden kişiye farklı yorumlanmaz.
6.) Kurmaca yoktur.
7.) Kelimeler gerçek anlamlıdır.
8.) Dil göndergesel işlevdedir.
9.) Doğrudan anlatım vardır.
10.) Tamamen gerçektir.

8 Yorum Var

  1. Enes Sırtıkara
    • By.Kutlu
  2. Mehmet ali
  3. şevval çelik
  4. Burak
  5. EREN
  6. Ahmet hardal

Yorum Bırak...