Gelişmiş ülkelerin özellikleri

gelismis-ulke

İkincil  ekonomik faaliyetler: Hammaddenin işlenerek değiştirilmesi yeni  hammadde veya ürün elde edilmesine dayalı sanayi faaliyetlerini içerir. (hammaddenin işlenerek değerli ürünlere dönüştürüldüğü sanayi  faaliyetleridir.

Üçüncül ekonomik faaliyetler: Hizmete dayalı  ekonomik faaliyetleri içerir. Turizm bankacılık eğitim sağlık bankacılık  ulaştırma haberleşme vb. faaliyetlere denir.

Hizmetler  Sektörü: Elektrik gaz ve su inşaat ve bayındırlık işleri toptan ve  perakende ticaret lokanta ve oteller ulaştırma haberleşme ve depolama  mali kurumlar sigorta taşınmaz mallara ait işler ve kurumları yardımcı  iş hizmetleri toplum hizmetleri sosyal ve kişisel hizmetler (eğitim  sağlık din)

Gelişmekte olan ülkelerde birincil faaliyetler azalırken ikincil ve üçüncül faaliyetler artmaktadır.

Bir ülkede tarımda çalışan nüfusun oranı çok az ise o ülke gelişmiş  demektir. Tarımda çalışan nüfus oranı fazla ise geri kalmış demektir.

Nüfusun bu sektörlere dağılımı ülkenin gelişmişlik durumunu gösterir.

Ülke=> Gelişmiş Gelişmekte olan Gelişmemiş
Birincil faaliyet(Tarım) % 10 (Çok az) % 50 (fazla) % 90 (çok fazla)
İkincil faaliyet (Sanayi) % 30 (Fazla) % 15–20 (az) % 5 çok az
Üçüncül Faaliyetler (Hizmetler) % 60 (Fazla) % 30–35 (az) % 5 (çok az)

2-) Çalışan nüfusun fazla olduğu ikinci sektör üçüncül faaliyetlerdir.  Bu sektör tarım ve sanayi dışındaki çok çeşitli iş kollarını (ticaret  ulaşım haberleşme eğitim vb.)kapsar. 1955de %85 olan bu oran 1980de %278  e2000 de %386’ya yükselmiştir. Ülkemizde sanayi yeterince gelişmediği  için kırsal kesimden ve tarımdan ayrılan nüfusun çoğu hizmetler  sektöründe toplanmıştır.

Hizmet sektöründeki  yığılmanın temel nedeni: Sanayileşme hızının yeterince yüksek  olmamasıdır. Kırdan kente gelen nüfusun çoğu sanayi sektöründe iş  bulamayınca hizmet sektörüne yönelmiştir. Kırsaldan gelenlerin bir kısmı  da seyyar satıcılı simitçilik vb işlerde çalışmaktadır. Gelir düzeyi  düşük olan bu iş gücüne de MARJİNAL İŞ GÜCÜ denir.

Gelişmiş Ülkelerin Nüfus Özellikleri

1-Nüfus artış hızı düşüktür genç nüfus oranı azdır.

2-Nüfusun büyük kısmı kentlerde yaşar.

3-Tarım dışı sektörler gelişmiştir.

4-Bebek ölüm oranı düşüktür.

5-Yaşam standardı yüksek yaşam süresi uzundur.

6-Okuryazar oranı yüksektir.

7-Kişi başına düşen milli gelir fazladır.

8-İhracatta sanayi ürünlerinin payı fazladır.

9-Çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksektir.

10-Çalışan nüfus içinde nitelikli işçi payı yüksektir.

11-Nüfusun büyük kısmı tarım dışı sektörlerde çalışır

Yorum Bırak...