Kimya – Aerosol Nedir?

Aerosol Nedir?

Aerosol, bir katının veya bir sıvının gaz ortamı içerisinde dağılmasıdır.

Duman, sis ve spreyler örnek olarak gösterilebilir.10 mikrondan daha küçük çaplı sıvı veya katı parçacıklardan oluşan çok fazlı sistem. son yıllarda aerosoller köpük veya jel şeklinde hazırlanmaktadır. aerosoller; itici gaz, çözücü ve aerosol kabından oluşur. aerosol kabı sprey kabı olarak da bilinir. içindeki sıvıyı bir sis veya köpük halinde saçmak üzere düşünülmüş ve genellikle madeni bir kutu veya plastik bir şişe biçimindedir.

Eskiden böcek ilaçlarını püskürtmek maksadıyla geliştirilen aerosol kabı, günümüzde çok çeşitli ürünler için kullanılmaktadır. itici gaz basınç altında tutulan sıvılaştırılmış gaz veya gazlar karışımıdır. bu gazların kaynama noktası normal ısının altındadır. bu sebeple itici gaz karışımı atmosfer ile temasa gelir gelmez sür’atla buharlaşır. etken madde de saç veya cilt üzerinde kalır. köpük ve toz aerosoller için de prensip aynıdır. itici gaz olarak kullanılan maddelerin inert, kokusuz ve renksiz olmasına, toksik ve yanıcı olmamasına dikkat edilir.

Bu amaçla fluorokarbonlardan trikloromonofluorometan, diklorodifluorometan çok kullanılmakla birlikte, son yıllarda ozon tabakasına verdiği zararlar sebebiyle terk edilip yerlerine propan, izobütan, n-bütan gibi gazlar veya karışımları kullanılmaktadır. aerosollerin başlıcaları oda deodoranları, saç laklarıdır.yanlış kullanımda tehlikeli olabilir.

Yorum Bırak...