Kimya – Asit ve Baz Tepkimeleri – Konu Anlatım

Asit ve Baz Tepkimeleri:kimya
Bu tepkimeler, asit-baz, metal- asit, metal oksit-asit, metal  oksit-ametal oksit tepkimelerini içerir. Bu tepkimeler sonucunda bir  tuzun yanısıra su ya da hidrojen gazı açığa çıkar. Asitler ve bazları,  ileride daha ayrıntısıyla inceleyeceğiz.
Asit adını alan bileşikler HX ile simgeleyebileceğimiz, moleküler yapılı  bileşiklerdir.HCl, HBr, HNO3, H2SO4, CH3COOH gibi.
Halojen asitlerinde özel adlandırma olduğunu anımsatalım:
Hidroflorik asit = hidrojen florürün (HF) sulu çözeltisi
Hidroklorik asit = hidrojen klorürün (HCl) sulu çözeltisi
Hidrobromik asit = hidrojen bromürün (HBr) sulu çözeltisi
Hidroiyodik asit = hidrojen iyodürün (HI) sulu çözeltisi
 Nitrik asit (HNO3), sülfürik asit(H2SO4), asetik asit (etanoik asit):  CH3COOH
 Baz deyince öncelikle metal hidroksitler akla gelir (Baz kavramının  daha geniş olduğunu ileride inceleyeceğiz). En önemli bazlar alkali ve  toprak alkali metallerin oksit ve hidroksitleridir (Berilyumunkiler  hariç).
 Sodyum hidroksit, NaOH; potasyum hidroksit, KOH; baryum hidroksit,  Ba(OH)2 ,stronsiyum hidroksit, Sr(OH)2 gibi…
 Tuz, bir metal iyonu ya da amonyum iyonu ile bir asit kökünden oluşan  iyonik bağlı bileşiklerin genel adıdır. Asiti HX ile gösterirsek  buradaki X (iyonu), asit köküdür. Buna gore NaCl, BaCl2, NH4Br, MgCO3,  BaSO4, Mg(NO3)2 bileşikleri birer tuzdur. Tuzların tümü, saf iken oda  koşullarında katı durumdadır.
Örnek:
(örneklerin çözümleri sayfanın aşağısında)
 Aşağıdaki tepkimelerin denklemlerini simgeleriyle yazınız:
 1. magnezyum + hidroklorik asit ===> magnezyum klorür + hidrojen  gazı
 2. çinko oksit + sülfürik asit ===> çinko sülfat + su
 3. kalsiyum oksit + nitrik asit ===> kalsiyum nitrat + su
 4. bakır(II) karbonat + sülfürik asit ===> bakır(II) sulfat + su +  karbon dioksit
 5. kalsiyum hidroksit + hidroklorik asit ===> kalsiyum klorür + su
 6. magnezyum oksit + nitrik acit ===> magnezyum nitrat + su
 7. çinko + sulfürik asit ===> çinko sulfat + hidrojen
 8. magnezyum hidroksit + hidroklorik asit ===> magnezyum klorür +  su
 9. magnezyum karbonat + hidroklorik asit ===> magnezyum klorür + su  + karbon dioksit
 10. magnezyum hidroksit + sülfürik asit ===> magnezyum sülfat + su
 11. bakır(II) oksit + nitrik asit ===> bakır(II) nitrot + su
 12. çinko + hidroklorik asit ===> çinko klorür + hidrojen
 13. magnezyum oksit + sülfürik asit ===> magnezyum sülfat + su
 14. magnezyum karbonat + sülfürik asit ===> magnezyum sülfat + su +  karbon dioksit
 15. çinko hidroksit + hidroklorik asit ===> çinko klorür + su
 16. magnezyum + sülfürik asit ===>magnezyum sülfat + hidrojen
 17. çinko oksit + hidroklorik asit ===> çinko klorür + su
 18. bakır(II) karbonat + hidroklorik asit ===> bakır(II) klorür +  su + karbon dioksit
 19. kalsiyum hidroksit + sülfürik asit ===> kalsiyum sülfat + su
 20. alümniyum + hidroklorik asit ===> alüminyum klorür + hidrojen
 21. bakır(II) oksit + sülfürik asit ===> bakır(II) sülfat + su
 22. çinko karbonat + sülfürik asit ===> çinko sülfat + su + karbon  dioksit
 23. magnezyum + nitrik asit ===> magnezyum nitrat + hidrojen
 24. sodium hidroksit + hidroklorik asit ===> sodium klorür + su
 25. alüminyum + sülfürik asit ===> alüminyum sülfat + hidrojen
 26. magnezyum oksit + hidroklorik asit ===> magnezyum klorür + su
 27. sodium karbonat + hidroklorik asit ===> sodium klorür + su +  karbon dioksit
 28. sodyum hidroksit + sülfürik asit ===> sodyum sülfat + su
 29. demir + hidroklorik asit ===> demir (II) klorür + hidrojen
 30. demir + sülfürik asit ===> demir (II) sülfat + hidrojen
 31. amonyak + nitrik asit ===> amonyum nitrat
 32. sodium karbonat + sülfürik asit ===> sodium sülfat + su +  karbon dioksit
 33. çinko hidroksit + hidroklorik asit ===> çinko klorür + su
 34. magnezyum hidroksit + hidroklorik asit ===> magnezyum klorür +  su
 35. çinko karbonat + hidroklorik asit ===> çinko klorür + su +  karbon dioksit
 36. sodyum hidrojenkarbonat + hidroklorik asit ===> sodyum klorür +  su + karbon dioksit
 37. amonyak + hidroklorik asit ===> amonyum klorür
 38. amonyak + sulfuric asit ===> amonyum sülfat
 39. asetik asit + kalsiyum ===> kalsiyum asetat + hidrojen
 40. kalsiyum karbonat + nitrik asit ===> kalcium nitrat +su +  karbon dioksit
 41. sodyum hidroksit + asetik asit ===> sodyum asetat + su
 42. magnezyum hidroksit + asetik asit ===> magnezyum asetat + su
[reklam]
Çözüm: Verilen  Tepkimelerin Kimyasal Simgeleriyle Yazımı
 1. Mg(k) + 2HCl(aq) ===> MgCl2(aq) + H2(g)
 2. ZnO(k) + H2SO4(aq) ===> ZnSO4(aq) + H2O(s)
 3. CaO(k) + 2HNO3(aq) ===> Ca(NO3)2(aq) + H2O(l)
 4. CuCO3(k) + H2SO4(aq) ===> CuSO4(aq) + H2O(l) + CO2(g)
 5. Ca(OH)2(k) + 2HCl(aq) ===> CaCl2(aq) + 2H2O(l)
 6. Zn(k) + H2SO4(aq) ===> ZnSO4(aq) + H2(g)
 7. NH3(aq) + HNO3(aq) ===> NH4NO3(aq)
 8. CuO(k) + 2HCl(aq) ===> CuCl2(aq) + H2O(s)
 9. MgCO3(k) + 2HCl(aq) ===> MgCl2(aq) + H2O(s) + CO2(g)
 10. Mg(OH)2(k) + H2SO4(aq) ===> MgSO4(aq) + 2H2O(s)
 11. CuO(k) + 2HNO3(aq) ==> Cu(NO3)2(aq) + H2O(s)
 12. Zn(k) + 2HCl(aq) ===> ZnCl2(aq) + H2(g)
 13. MgO(k) + H2SO4(aq) ===> MgSO4(aq) + H2O(s)
 14. MgCO3(k) + H2SO4(aq) ===>MgSO4(aq) + H2O(s) + CO2(g)
 15. Zn(OH)2(k) + 2HCl(aq) ===> ZnCl2(aq) + 2H2O(s)
 16. Mg(k) + H2SO4(aq) ===> MgSO4(aq) + H2(g)
 17. ZnO(k) + 2HCl(aq) ===> ZnCl2(aq) + H2O(s)
 18. CuCO3(k) + 2HCl(aq) ===> CuCl2(aq) + H2O(s) + CO2(g)
 19. Ca(OH)2(k) + H2SO4(aq) ===> CaSO4(aq) + 2H2O(s)
 20. 2Al(k) + 6HCl(aq) ===> 2AlCl3(aq) + 3H2(g)
 21. CuO(s) + H2SO4(aq) ===> CuSO4(aq) + H2O(s)
 22. ZnCO3(s) + H2SO4(aq) ===> ZnSO4(aq)+ H2O(s) + CO2(g)
 23. Mg(s) + 2HNO3(aq) ===> Mg(NO3)2(aq) + H2(g)
 24. NaOH(aq) + HCl(aq) ===> NaCl(aq) + H2O(s)
 25. 2Al(k) + 3H2SO4(aq) ===> Al2(SO4)3(aq) + 3H2(g)
 26. MgO(k) + 2HCl(aq) ===> MgCl2(aq) + H2O(s)
 27. Na2CO3(aq) + 2HCl(aq) ===> 2NaCl(aq) + H2O(s) + CO2(g)
 28. 2NaOH(aq) + H2SO4(aq) ===> Na2SO4(aq) + 2H2O(s)
 29. Fe(k) + 2HCl(aq) ===> FeCl2(aq) + H2(g)
 30. Fe(k) + H2SO4(aq) ===> FeSO4(aq) + H2(g)
 31. NH3(aq) + HNO3(aq) ===> NH4NO3(aq)
 32. Na2CO3(aq) + H2SO4(aq) ===> Na2SO4(aq) + H2O(s) + CO2(g)
 33. Zn(OH)2(k) + 2HCl(aq) ===> ZnCl2(aq) + 2H2O(s)
 34. Mg(OH)2(k) + 2HCl(aq) ===> MgCl2(aq) + 2H2O(s)
 35. ZnCO3(k) + 2HCl(aq) ===> ZnCl2(aq)+ H2O(s) + CO2(g)
 36. NaHCO3(k) + HCl(aq) ===> NaCl(aq) + H2O(s) + CO2(g)
 37. NH3(aq) + HCl(aq) ===> NH4Cl(aq)
 38. 2NH3(aq) + H2SO4(aq) ===> (NH4)2SO4(aq)
 39. 2CH3COOH(aq)+ Ca (k)===> (CH3COO)2Ca(aq)+ H2(g)
 40. CaCO3(aq)+ 2CH3COOH(k)===> (CH3COO)2Ca (aq)+H2O (s) + CO2 (g)
 41. NaOH(aq) + CH3COOH (aq) ===> CH3COONa (aq) + H2O(s)
 42. Mg(OH)2 (k) + 2CH3COOH (aq) ===> (CH3COO)2Mg (aq) + 2H2O (s)

Yorum Bırak...