Kimya – Çözünme – Çökelme Tepkimeleri – Konu Anlatım

Çökelme Tepkimeleri:kimya
Asit-baz tepkimeleri ve redoks tepkimelerinin çoğunluğu gibi çökelme  tepkimeleri de sulu çözeltideki tepkimelerdendir. Sodyum klorürün sulu  çözeltisi ile gümüş nitratın sulu çözeltisi karıştırılırsa, beyaz peynir  görünümünde bir çökelme gözlenir. Çökeltiyi oluşturan madde gümüş  klorürdür. Gümüş klorür suda az çözündüğü için iyonları (gümüş ve klor  iyonları) buluşunca hemen çökelme gözlenir. Bu tepkimenin denklemi  şöyledir:
 AgNO3 (aq) + NaCl (aq) ===> AgCl (k) + NaNO3 (aq)
 Tepkimenin üzerinde düşündüğümüz zaman şu sonuçlara varabiliriz:
 Birinci olarak çökelme tepkimesi, çift yer değiştirme tepkimesidir.  Gümüş nitrat ve sodium klorür maddeleri eş değiştirmektedir!
 İkinci olarak, gümüş nitrat, sodium klorür ve sodium nitrat maddeleri  suda çok çözünen maddelerdir. Yani bu maddelerin iyonları, suda  yüzmektedir. Gümüş klorür kolayca çöktüğüne gore onun iyonları  arasındaki çekim kuvveti ötekilere gore fazla olmalıdır.
 Üçüncü olarak, bu örneğin çökelen iyonları gümüş ve klor iyonları  olduğuna gore yukarıdaki tepkime şöyle de yazılabilir:
 Ag+(aq)+ NO3-(aq)+ Na+(aq)+Cl-(aq)===>AgCl(k)+ Na+(aq)+ NO3- (aq)
 İşte bu noktada yeni bir kavramla tanışıyoruz: net iyon denklemi
 Burada gümüş nitrat yerine gümüş florür ya da sodium klorür yerine  potasyum klorür de kullanabilirdik. Sonuçta buluşan ve çökelen iyon  çifti gümüş ve klordür. Bunun için yukarıdaki çökelme tepkimesinin net  iyon denklemi şöyledir:
 Ag+(aq)+ Cl-(aq) ===> AgCl (k)
[reklam]
Örnek:

 Baryum klorür çözeltisiyle sodium sülfat çözeltisi karıştırıldığında  barium sülfatın çökeldiği gözleniyor. Buna gore tepkimenin net iyon  denklemini yazınız.
Çözüm
 Baryum klorür + sodium sülfat ===> baryum sülfat + sodium klorür
 BaCl2(aq) + Na2SO4(aq) ===> BaSO4(k) + 2NaCl(aq)
 Baryum ve sülfat iyonları çökeldiğine gore net iyon denklemi bu  iyonları içermelidir.
 Net iyon denklemi:
 Ba+2(aq) + SO4-2(aq) ===> BaSO4(aq)

6 Yorum Var

  1. büşra
  2. zynp
  3. mmt
  4. Murti

Yorum Bırak...