11.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Haber Yazıları Türü ve Özellikleri Konusu

İnsanlar arası ilk ilişkilerden biri haberleşmedir.  Bugün hayvanlar dünyası gözlendiğinde yine aynı gerçekle karşı karşıya  kalırız. Leyleklerin göç katarlarının idaresi; arılardaki,  karıncalardaki iş bölümü; anaç tavuğun yavrularını büyütmesi başka nasıl  açıklanır? İlk insanlardan günümüze haberleşme dumandan, davuldan,  kuştan, atlı postalardan, motorlu postalardan; günlük gazetelere, sesli radyo haberlerine, görüntülü televizyon haberlerine, bilgisayar ağlarına uzanan bir gelişme göstermiştir.                                         Günlük gazetelerde,  belli aralıklarla yayınlanan dergilerde, meslek kuruluşlarının belli  aralıklarla yayınladığı bültenlerde; radyo ve televizyonlarda belli  zaman aralıklarıyla sunulan bültenlerde halka duyurulmak üzere  yayımlanan yazılara haber denir.
            Yayın organlarının en büyük desteği  haberdir. Hiç bir yayın organı habersiz düşünülemez. Bir haberin değeri  okuyucu sayısıyla belirlenir. Bu nedenle her olay haber olmayabilir.  Belli bir okuyucu kitlesine ulaşabilecek olaylar haber sayılır.
            Yayın ile yayım arasındaki farkları tartışınız!
                          Halka günlük olayları haber  verme geleneğinin şimdilik Atina’da başladığı sanılmaktadır. Eski  Atina’da, halk günün belirli saatinde, bir meydanda toplanır, hatip  kendilerine o günün haberlerini yüksek sesle söylerdi. Eski Osmanlı’daki  “tellâl çağırmak”, “tellâl çıkartmak” işi de, halka duyurulması gerekli  haberleri ulaştırmak için haberci göndermekten başka bir şey değildi.  Tellâl mahalle aralarına girer, sokak sokak gezer, böylece haberi  vatandaşın ayağına götürürdü. Günümüzde aynı i şi belediyeler; acil  durumlarda, haberin hemen iletilmesi için resmi daireler en çok da  pazarlamacılar uygarlığın teknik olanaklarını da kullanarak hâlâ  yapmaktadırlar.
            Görülüyor ki, haber kaynağını yaşamdan alır.
            Genel olarak bu kaynaklar üçe ayrılır:
             1. Resmi Haberler: Resmi haberler, resmi ve özel kuruluşlardaki yetkili kişilerden alınan haberlerdir.
             2. Özel Haberler :Özel haberler, halk arasından toplanır.
             3. Ajans Haberleri: Ajans, haber toplama ve yayma işleriyle uğraşan kuruluştur.
                Haberde; yurtiçindeki, yurtdışındaki  önemli ya da ilginç olaylar kısa ve özlü bir biçimde halka sunulur,  gerekirse resimle, fotoğrafla desteklenir.
            Haber yazıları, anlattığı olayın türüne göre ad alır:  Siyasal haberler, ekonomik haberler, bilimsel haberler, teknoloji  haberleri, sanat haberleri, spor haberleri, sosyal haberler. vb. Skandal  ve dedikodu haberleri. gibi halk arasında heyecan yaratan haberler  vardır, böyle haberlere sansasyonel haber denir.
            Haberin anlatımı çoğunlukla resmi olmak zorundadır. Haber toplayana, haber yazana muhabir denir.
            Gazeticilikte bir haberde aranan ilkeler nelerdir?
                          Gazete  haberlerinde uyulması gereken ilkeler vardır. Bir haberde bunların  eksiksiz verilmesi gerekir:” Ne?/Kim?; Neyi?/Kimi?; Nasıl?; Niçin?;  Nerede? ;Ne zaman?” sorularının yanıtları haberde bulunmalıdır.
            . Ne/Kim: Habere kaynak  olan olayın kimin başından geçtiği ya da neyin bir olay sonucunda  etkilendiği bildirilmelidir. Örneğin: “Vezüv yanardağı patladı”, “Tarihi  Zeus Heykeli kaçırıldı.” “Atatürk Bütün Yurtta ve Dış  Temsilciliklerimizde Anıldı. “
             . Neyi/Kimi: Habere kaynak olan olay  kimi, neyi etkiledi. “Bakanlar Kurulu, memur maaş katsayısını görüştü.”,  “Milli Eğitim Bakanı, resim çalışmalarıyla uluslararası başarı kazanan  beş öğrenciyi kutladı.”.
             . Nasıl: Habere kaynak olan olayın yapılış, meydana geliş sürecinin anlatıldığı bölümdür.
             . Niçin: Her olayın bir nedeni vardır. En  kötü olayları gerçekleştirenler bile, bir nedenin arkasına sığınırlar.  Doğada nedeni çözülemeyen olaylarla bilim adamları hâlâ uğraşmaktadır;  kanserin oluş nedenleri, ozon tabakasının delinmesinin nedenleri.
             . Nerede: Yeryüzü bir yerdir. İnsan bir  yerde doğar. Bütün olaylar bir yerde geçer. Yer bilgisi haberlerde  genelden, tikele doğru verilir; ülke, il (varsa ilçe, köy), mahalle,  semt, cadde, sokak, ev, mutfak.
             . Ne zaman: Yine bütün olaylar bir  zamanda meydana gelir. Zaman bilgisi de haberlerde genelden, tikele  doğru verilir; yıl, ay, gün, saat, dakika.
            Haber yazmak çok önemlidir. Muhabir, bu ilkeleri uygularken okuyucu ile bağını koparmamak zorundadır.
            Haber yazısının belirleyici özellikleri nelerdir?
                          . Haber plânı tersine  dönmüş pramit diye bilinir. Tersine dönmüş pramitte, haberin giriş  bölümünde olay birkaç cümle ile özetlenir. Gelişme bölümünde sözü  uzatmadan gerekli ayrıntılar verilir. Sonuç bölümünde ise olayın etkisi,  olaya el koyma anlatılır.
             . Haber ilginç olmalıdır. Haberin başlığı da ilginç  olmalı, başlığa gözü takılan okuyucu, gerisini okumak için can  atmalıdır.
             . Haber duyulmamış olmalıdır. Okuyucu duyduğu bir olayı ikinci kez okumaz.
             . Haber önemli olmalıdır. Haberin ilgilendirdiği okuyucu kitlesi çok olmalıdır.
             . Haber doğru olmalıdır. Muhabir haberi tarafsız yazmalı,  habere yorum katmamalıdır. Yorum köşe yazarlarının işidir.
             . Haber yazılarında, muhabir okuyucuyu haberle başbaşa bırakmalı, okuyucusuna kendi varlığını hissettirmemelidir.
             . Bu kurallara bütün yazılı anlatımlarda uygulanacak genel kuralları ekleyiniz.
            Önemli Temsilcileri: Namık Kemal, Ziya Paşa, Recaizade Mahmut Ekrem, Şinasi
            Belli bir zamanda ve yerde olmuş olayları  merakı giderecek düzeyde ayrıntılı ve anlaşılır bir dille aktaran  yazılara denir. Haber yazılarında inandırıcılık, belgelere dayanma,  olayı tüm boyutlarıyla aktarma, yansız davranma, okuyucunun farklı  yorumlamasına imkân vermeyecek şekilde, açık ve anlaşılır bir dil ve üslûpla aktarılması gibi unsurlara dikkat edilir.

Yorum Bırak...