23 Nisan ve Önemi İngilizce Anlatım (türkçe çevirisi var)

23 Nisan İngilizce
İngilizce 23 Nisan anlatımı

APRIL 23 AND CHILDREN’S FESTIVAL OF NATIONAL   MEANING AND IMPORTANCE OF THE DAY

87. Of the opening of the Grand National Assembly of Turkey  are  celebrating the anniversary with pride and enthusiasm.  Which is an  important milestone in our history, April 23, 1920, the implied presence  of the wake of the noble Turkish nation; captivity by breaking chains,  seized his own destiny day symbolizes.

One of the most important factor in winning the War of Independence,  decisive and historic step in the preparatory phase of the nation is  thrown as a common voice. Great Ataturk, want to start with the  liberation movement, but the nation has seen can be achieved. With the  presence of the Independence War to protect our nation, the sovereignty  of the Lausanne Treaty with Turkey Grand National Assembly, which  provides, among parliaments in the world with this aspect has a  privileged location.

Grand National Assembly of Turkey, “Sovereignty indifferent,  unconditional nation” principle formed the basis of our democratic  regime institutions, national sovereignty and the nation becomes a  concrete representation of the will is the supreme organ.

Indifferent to the sovereignty, unconditionally belongs to the nation,  this new form of government, the Republic of Turkey is bound by ties of  citizenship to anyone who allows individuals and this was the  responsibility of the install.

Our nation, our state and our democracy, our belief in preserving the  Republic is based on the basic qualifications and Ataturk’s principles  and adhering to the revolution, the reforms needed by performing, in the  period ahead, happy, great and powerful a Turkey to create future  generations against our historical responsibility.

Every society, children have to go, they are obliged to provide the  best way to grow.

Our nation’s most valuable assets that our children, a good environment  to grow and to continue their lives without any trouble and  difficulties should be among our main objectives.

century world and our children not to remain behind to improve the  living conditions first, they must acquire knowledge and skills required  age.

Education, community and raised to the level of contemporary  civilization is an indispensable basic activities. In every field,  modern and universally adopted principles of the Turkish society between  the developed and advanced countries where the basic condition of  receiving, training and upgrading of the quality of common.Adults of the  future as to the direction of the community will give our children and  young people, democratic society in the way of life, as adopted, is  respectful to law, rule abiding, open to innovations, the mind and away  from bigotry, broad perspective, with the free thinking, problem-solving  ability as high as people have to grow. To capture the level of  contemporary civilization is the basic condition.

Great Ataturk, Turkey’s Grand National Assembly, which opened April 23  on the day the children as holiday gifts, while Turkey and the diligence  of their children know the love of country, and they relied. “How happy  Turkey who says” the footsteps of Mustafa Kemal and peace …

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 87 yıldönümünü gurur ve  coşkuyla kutluyoruz.Tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan 23 Nisan  1920, varlığına kastedilen yüce Türk Ulusu’nun uyanışını; esaret  zincirlerini kırarak, kendi yazgısına el koyduğu günü simgelemektedir.
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasındaki en önemli etkenlerden biri,  hazırlık aşamasındaki kararlı ve tarihi adımların, ulusun ortak sesi  olarak atılmasıdır. Büyük Atatürk, başlatmak istediği kurtuluş  hareketinin ancak ulusla birlikte başarılabileceğini görmüştür. Kurtuluş  Savaşı’yla Ulusumuzun varlığını koruyan, Lozan Antlaşması’yla da  egemenliğini sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu yönüyle dünya  parlamentoları arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, “Egemenlik kayıtsız, şartsız Milletindir”  ilkesinin oluşturduğu demokratik rejimimizin temel kurumu, ulusal  egemenliğin somutlaştığı ve Ulus iradesinin temsil edildiği yüce bir  organdır.

Egemenliğin kayıtsız, şartsız Millete ait olduğu bu yeni yönetim biçimi,  Türkiye Cumhuriyeti’ne yurttaşlık bağı ile bağlı olan herkese birey  olma olanağı sağlamış ve bunun sorumluluğunu da yüklemiştir.

Milletimize, devletimize ve demokrasimize olan inancımızı koruyarak,  Cumhuriyet’in dayandığı temel niteliklere ve Atatürk ilke ve  devrimlerine bağlı kalarak, gereksinim duyulan reformları  gerçekleştirerek, önümüzdeki dönemde mutlu, büyük ve güçlü bir  Türkiye’yi oluşturmamız gelecek kuşaklara karşı tarihsel  sorumluluğumuzdur.

Milletimizin en değerli varlığı olan çocuklarımızın, güzel bir ortamda  yetişmeleri ve hiçbir sıkıntı ve güçlük çekmeden yaşamlarını  sürdürmeleri temel amaçlarımız arasında olmalıdır.

Devlet ve Millet olarak, 21 yüzyıl dünyasının gerisinde kalmamak ve  çocuklarımızın yaşam koşullarını iyileştirebilmek için öncelikle, onlara  çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmalıyız.

Eğitim, toplulukları çağdaş uygarlık düzeyine yükselten vazgeçilmez  temel etkinliktir.Her alanda, çağdaş ve evrensel ilkeleri benimsemiş  Türk toplumunun gelişmiş ve ileri ülkeler arasında yer almasının temel  koşulu, eğitimin kalitesinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır.
Geleceğin yetişkinleri olarak topluma yön verecek çocuk ve gençlerimizi,  demokratik toplum yapısını yaşam biçimi olarak benimsemiş, hukuka  saygılı, kurallara uyan, yeniliklere açık, akıl dışılıktan ve  bağnazlıktan uzak, bakış açısı geniş, özgür düşünceye sahip, sorun çözme  yeteneği yüksek insanlar olarak yetiştirmeliyiz.  Çağdaş uygarlık  düzeyini yakalayabilmek için bu temel koşuldur.
Büyük Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gün olan 23  Nisan’ı, çocuklara bayram olarak armağan ederken, Türk çocuklarının yurt  sevgisini ve çalışkanlığını biliyor ve onlara güveniyordu.  “Ne mutlu  Türküm diyene” diyen Mustafa Kemal’in izinden gidip esenlik dolu günlere  ulaşmak dileğiyle…

Yorum Bırak...