Almanca “Haben” fiiline örnek cümleler

almanca
Örnek Cümleler

İch habe ein Buch aber du hast zwei Bücher.
Benim bir kitabım ,fakat senin iki kitabın var.

İhr habt nur eine Kreide aber sie haben viele Kreide.
Sizin sadece bir tebeşiniz fakat bizim birçok tebeşirimiz var.

Er hat einen Bleistift und sie hat auch einen Füller.
Onun (eril) bir dolma kalemi var onun (dişil) da bir dolma kalemi var.

Not:Yukarıdaki örnek cümlelerde de görüldüğü gibi “haben” fiili akkusativ almaktadır.

Yorum Bırak...