Bakterilerde hareket tiplerini açıklayınız? Bakterilerde hareket nasıldır?

Bakterilerde Hareket
Hareketli (motil) bakteriler Kamçı (Biyoloji),  bakteriyel  kayma, seğirmeli hareket ve batmazlık (buoyuans) değişmesi  yoluyla  hareket ederler. Seğirmeli hareketlilikte bakteriler tip IV  piluslarını  bir kanca olarak kullanır, tekrar tekrar onu uzatır, bir  yere saplar ve  büyük bir kuvvetle (>80 pN) geri çeker.

Gram-negatif bakterin kamçıları. Taban, kanca iplikçiği   döndürür.Bakteriyel türler kamçılarının sayı ve düzenine göre farklılık   gösterirler; bazılarının tek bir kamçısı vardır (tek kamçılı veya   monotrik), bazılarının iki uçta birer kamçısı (iki kamçılı veya   amfitrik), bazılarının uçlarında kamçı kümeleri (iki demet kamçılı veya   lofotrik), diğerlerinin ise tüm yüzeylerine yayılmış kamçıları vardır   (çok kamçılı veya peritrik). Bakteri kamçısı yapısı en iyi anlaşılmış   hareketlilik yapısıdır, 20 proteinden oluşur, ayrıca onun düzenlenmesi   ve inşası için yaklaşık 30 diğer protein gereklidir. Kamçının tabanında   bulunan motor, membranın iki yanı arasındaki elektrokimyasal gradyanı   güç için kullanır. Bu motor, bir pervane gibi çalışan iplikçiği   döndürür.
Çoğu bakterinin  (E. coli gibi) iki farklı hareket biçimi  vardır: ileri hareket (yüzme)  ve yuvarlanma (tumbling).  Yuvarlanma sayesinde bakteri  yönünü değiştirir ve izlediği yol üç  boyutlu bir rassal yürüyüş şeklini  alır. Spiroketlerin kamçısı  periplamik boşlukta iki zar arasında  bulunur. Bu bakterilerin  kendilerine has sarmal bir gövdeleri vardır ve  hareket ederken  kıvrılırlar.
Hareketli bakteriler  belli uyaranlar tarafından  çekim veya itime uğrarlar, bunun neden olduğu  davranışlara taksis  denir: bunların arasında kemotaksis, fototaksis ve  manyetotaksis  bulunur. Myxobacterialerde, bireysel bakteriler beraber  hareket ederek  hücre dalgaları oluşturur, bunlar farklılaşıp içinde  sporlar bulunduran  tohum yapıları oluşturur. myxobacteria’lar yalnızca  katı ortam  üzerindeyken hareket ederler, buna karşın E. coli hem sıvı  hem katı  ortamda hareketlidir.
Birkaç  Listeria ve Şigella türü, konak hücreler  içinde hareket ederken,  normalde organellerin hücre içinde taşınmasını  sağlayan hücre iskeletini  kullanırlar. Kendi hücrelerinin bir kutbunda  aktin polimerizasyonunu  sağlayarak bir cins kuyruk oluştururlar, bu  onları konak hücre  sitoplazması içinde iter.

Yorum Bırak...