Bitki Dağılışını Etkileyen Faktörler nelerdir?

1-İklimin Etkisibitki
a)Yağış Faktörü:
Yağış bir yerdeki bitki yoğunluğunu yani bitkilerin ot, çalı veya ağaç  olmasını ve bunların miktarının az ya da çok olmasını belirler.
Her bitkinin istediği su miktarı farklıdır. Yağışlı bölgelerde gür bitki  toplulukları görülürken kurak bölgelerde bitki örtüsü seyrekleşir,  çöllerde kurakçıl ve seyrek bazı otlara ve çalılara rastlanır.
b)Sıcaklık faktörü:
Bitkilerin gelişebilmesi için belli bir sıcaklığın olması gerekir.  Sıcaklık bir yerdeki bitki türlerini belirler örneğin ağaçların iğne  yada geniş yapraklı olmasını belirler. Sıcak orta kuşakta her tür bitki  yetişme alanı bulabilirken soğuk kutup bölgelerinde ve yükseklerde düşük  sıcaklık şartları nedeniyle bir çok bitkiye rastlanmaz.
2-Yer Şekillerinin Etkisi
Dağ sıraları ve dağların uzanışı bitki örtüsünün yayılışını etkiler.  Kıyıya paralel uzanan dağlar deniz etkisini iç kesimlere sokmadığı için  iç kesimler bitki bakımından fakirleşirken, dağların denize bakan  yamaçları daha zengin bitki örtüsüne sahip olur.
Yükseklere çıkıldıkça sıcaklıklar azaldığı için bitki örtüsü türü ve  yoğunluğu azalır. Belli bir yükseltiden sonra artık bitki yetişmez.
Eğimli yamaçlarda gür bitki örtüsü görülür çünkü düz alanlar insanlar tarafından işgal edilmiştir.
Bakı bitki örtüsünün yayılışında en önemli faktörlerden birisidir.  Güneşe dönük yamaçlar uygun sıcaklık şartları sayesinde hem bitki türü  hem de bitki yoğunluğu bakımından daha zengindir.
3-Toprak Faktörü
Bitkiler kökleriyle toprakta tutunur ve gıdalarını topraktan alırlar. Bu  nedenle yeterli kalınlıkta toprak örtüsü olmayan yerlerde bitkilerde  yaşayamaz.
Toprağın yapısı; Toprağın yapısı, üzerinde yetişen bitki türünü belirleyebilir.
Toprağın dokusu; Toprağın sık ya da gevşek oluşu bitki oluşumunu etkiler
4-Biyotik Faktörler
Tarih boyunca insanlar yaşam faaliyetleri nedeniyle çevrelerindeki bitki  örtüsünü sürekli değiştirmişlerdir. İnsanların bitki örtüsü üzerindeki  etkileri daha çok olumsuz olmuştur.
İnsanlar, çeşitli açılardan bitki örtüsü üzerinde etkili olmuştur.
Olumsuz etkiler
Savaşlar, Tarım alanı açma, Yakacak ihtiyacı, Orman yangınları, Hayvan  otlatma, Yol yapımı, Orman alanlarını imara açma, Sanayileşme
Olumlu Etkiler
Bitki türlerinin yayılması, Bitki türlerinin korunması, Bitki türlerinin  geliştirilmesi, Çeşitli hayvan türleri bitkilerin farklı yörelere  taşınması sayesinde bitki yayılışına etkide bulunur. Bitkilerin  tozlaşmasına katkıları vardır (Meyve bahçelerinde arı bulundurulması)

Yorum Bırak...