Biyoloji Canlılarda Üreme ve Gelişme – (eşeyli – eşeysiz)

canlılarda  üreme ve büyüme
canlılarda üreme ve çoğalma
canlılarda Üreme ve gelişme nasıl gerçekleşir?

Canlılarda Üreme ve Gelişme

Üreme; Canlıların soylarının devam ettirmesi için kendilerine  benzer yavrular meydana getirmelerine denir.
Üreme, eşeyli ve eşeysiz olarak iki şekildedir.

Eşeysiz üreme:Eşey hücrelerine gerek olmadan yapılan üreme  şeklidir. Yavrular tamamen ana bireye benzerler.

Eşeysiz üreme çeşitleri:

1)Bölünme: Monera, protista ve mantarlarda görülür.
2)Tomurcuklanma: Maya hücrelerinde ve bazı protistlerde görülür.
3)Sporlanma: Parazit bir hücreli, mantar ve bazı ilkel bitkilerde  görülür.
4)Vejetatif üreme:Ana bitkiden ayrılan kısmın bölünme özelliği  kazanmasıyla olur. Çelik, daldırma, aşı gibi çeşitleri vardır. Mitoz  bölünme esasına dayanır.

Eşeyli üreme:Farklı iki cins gametin birleşmesi ile yeni bir  canlının oluşmasıdır. Kalıtsal yönden farklı canlılar oluşur.

Zigot:Gametlerin birleşmesi sonucu(döllenme) oluşan yapıdır.  Zigottan sonraki bölünmeler mitoz bölünmedir.
İzogami:Şekil ve büyüklük bakımından aynı olan gametlerin  birleşmesidir. Yeşil su yosunu ve ulotrix’te görülür.
Anizogami:Yapı ve büyüklük bakımından farklı olan iki gametin  birleşmesidir. Alg ve mantarlarda görülür.
Oogami:Büyük ve hareketsiz yumurta hücresi ile küçük ve hareketli  sperm hücresinin birleşmesi ile olan üremedir. Memeliler ve gelişmiş  bitkilerde görülür.

Yorum Bırak...