Biyoloji – Fermantasyon ve Oksijenli Solunum

Solunum:Canlıların enerji elde etmek için organik besin  maddelerini parçalamalarına denir. Solunumun amacı ATP senaaalemektir.  Organik besinlerin yapısındaki kimyasal bağ enerjisi ATP üretiminde  kullanılır. Canlılarda O2li ve O2 siz olmak üzere iki çeşit solunum  vardır.
1.Oksijensiz(Anaerobik) solunum:Fermantasyon da denir. Glikozun  hücre sitoplazmasında O2 kullanılmadan parçalanması ve enerji elde  edilmesidir. İki çeşit fermantasyon vardır.
a-Laktik asit fermantasyonu:Glikoz laktik aside parçalanır.
Laktik asit fermantasyonu yüksek organizasyonlu canlıların kas  hücrelerinde görülür. Miktarı artarsa krampt (fizyolojik tetanoz)  görülür.
b-Etil alkol fermantasyonu:Glikoz etil alkole parçalanır. 2mol CO2 açığa çıkar.
Etil alkol fermantasyonu mayalarda gözlenir.
Ortamdaki glikoz miktarı, sıcaklık ve oluşan ürünler fermantasyon hızını  etkiler. O2 siz  solunumda hammedde olarak kullanılan maddeler sonuna  kadar parçalanmadıkları için enerjinin büyük bir kısmı açığa çıkan  ürünlerin yapısında kalır.
GLİKOLİZ (Glikolitik yol)
Glikozun sitoplazmadaki çeşitli enzimler yardımıyla pürivik asite kadar  yıkım reaksiyonlarıdır. O2 li ve O2 siz solunum yapan bütün canlılarda  görülür. Glikoliz sırasında önce aktivasyon enerjisi olarak 2 ATP  kullanılır, 4 ATP senaaalenir. Glikoliz sonunda her bir glikoliz  molekülünden 2 molekül pürivik asit net 2 ATP ve 2 molekül NADH+H  oluşur.
Glikoliz  reaksiyonları
Glikolizden sonra ortak ürün olan, pürivik asit(pirüvat) NADH2 lerle  birleşerek son ürünleri oluşturur. Son ürünler farklı canlılarda farklı  enzimler kullanıldığı için farklı olur.
-İnsan ve hayvanlarda laktik asit
-Mayalarda etil alkol ve CO2
-Bazı bakterilerde asetik asittir.
Fermantasyonda 1 mol glikoz 2 ya da 3 karbonlu bileşiklere parçalandığı için 4 ATP senaaalenir. Net kazanç 2 ATP dir.
Fakat O2 li solunumda besinler kendilerini oluşturan yapıtaşlarına kadar parçalandığı için kazanç 38 ATP dir.
2.Oksijenli (Anaerobik) solunum:Organik besinlerin O2 ile yakılarak ATP elde etme işidir. Üç aşamada incelenir:
a-Glikoliz(sitoplazmada)
b-Krebs devri(mitokondri matriksinde)
c-Elektron taşıma sistemi(mitokondri kristasında)
C6H12O6+6O2®6CO2+6H2O+38 ATP
A-Glikoliz:Glikozdan pürivik asit oluşuncaya kadar gerçekleşen  reaksiyonlar fermantasyonda olduğu gibibi O2 li solunumda aynen  gerçekleşir. Bu aşamadan sonra oksijen varlığında mitokondriye geçiş  olur.
B-Krebs devri:Pirüvat asetil Co-A(asetil koenzim a) ya dönüşünce krebs devribaşlar. Devir 2 asetil Co- A için iki kez olur. Sonuçta;
-4 CO2
-2 ATP (subsrat düzeyinde)
-6 NADH2
-2 FADH2     oluşur.
·Pürivik asit O2 li ortamda asetil Co-A ya dönüşür.
·Asetil Co-A mitokondride krebs devrini başlatan ara üründür.
C-ETS (Elektron Taşıma Sistemi):Mitokonri iç zarlarında bulunan  solunum enzimlerinin elemalarıdır. H atomları elektronları ikişer ikişer  ETS den aktarılır. Sonuçta NADH2 için 3ATP, FADH2 içim 2ATP  senaaalenir. ETS nin elemanları NAD, FAD ve sitokromlardır. ETS de  elektronların son alıcısı O2 olup hidrojenleri tutarak H2O oluşturur.
ATP Kazancı:
Sitoplazmada :
4 ATP(Glikoliz)-Subsrat düzeyinde fosforilasyonla
2 NADH2 2*3=6 ATP-Oksidadif fosforilasyonla
Mitokondride:
2 ATP(Krebste)-Subsrat düzeyinde
8NADH2 için 8*3=24 ATP
2FADH2 için 2*2=4 ATP
Toplam:30 ATP+10 ATP(sitoplazmada)
Toplam üretilen:40 ATP
Harcanan:2 ATP
Net:38 ATP
Proteinler, karbonhidratlar ve yağlar farklı noktalardan solunum reaksiyonlarına katılırlar.
laktik asit fermantasyon, laktik asit  fermantasyonu, pürivik asit, o2 li ve o2 siz solunum, glikoz  fermantasyonu şeması, solunum şeması, etil alkol fermantasyonu şeması,  etil alkol fermantasyonu insanda olur mu, solunum şemesı göster, o2 li  ve o2 siz solunum karşılaştırma, o2 li solunum, iç solunum şeması,  fermantasyon devri, krebs şemasi, o2 li ve o2 siz solunum tepkimeleri,  glikoliz şeması, oksijenli solunum şeması, oksijenli solunumun amacı,  solunum şema, solunum sistemi şeması, solunum o2 li ve o2 siz, oksijenli  solunumun gerçekleştiği mitokondrinin resimleri, o2 siz solunum, laktik  asit mitokondri, o2 siz solunum o2 li solunum reaksiyonları,

Yorum Bırak...