Biyoloji – Fosforilasyon (ATP) Konu Anlatım

sforilasyon, genel olarak ATP üretimi  anlamına gelmektedir. Kelime anlamı olarak, bir moleküle fosforil grubu  eklenmesi demektir.Dolayısıyla, besinlerden elde edilen enerjinin,  hücre tarafından kullanılabilir bir hale getirildiği yükseltgenme  tepkimeleri süreci olarak da tanımlanabilir.Fosforilasyon 4 çeşittir.Yazının devamında fosforilasyon çeşitleri hakkında tanımlar bulunmaktadır.
SUBSTRAT DÜZEYİNDE FOSFORİLASYON
Glikoliz,krebs gibi olaylarda ekzergonik reaksiyon(Enerji Verici) gerçekleşirken          açığa çıkan enerji ile doğrudan ATP sentezi olayına Substrat Düzeyinde Fosforilasyon denir.
OKSİDATİF FOSFORİLASYON
Glikoliz,krebs  gibi olaylarda ekzergonik reaksiyon gerçekleşirken açığa  çıkan enerjinin NAD,FAD gibi moleküllerle ETS ye taşınması ile, ETS de ATP sentezi‘ne Oksidatif Fosforilasyon denir.
FOTOFOSFORİLASYON
Işık enerjisini yakalayarak üretilen ATP sentezi‘ne fotofosforilasyon  denir..Fotosentez olayında gözlemlenir.Işık sayesinde enerji üretilir,  bu enerji fotosentez sırasında besin üretmek için harcanır.
KEMOSENTETİK FOSFORİLASYON
İnorganik maddelerin oksitlenmesi ile açığa çıkan enerjiden ATP sentezlenmesine Kemosentetik Fosforilasyon denir.

Yorum Bırak...