Biyoloji – Klonlama – Konu Anlatım

Klonlama

Hücrelerimiz her ne kadar görünüşte  birbirinden farklı olsa da  içlerinde taşıdıkları bilgi yani DNA  hepsinde aynıdır. Çünkü  hücrelerimizdeki DNAlar parmak izimiz gibi  yalnızca bize aittir.  Hücrelerimiz içindeki DNAlar bizi biz yapan  özelliklerimizin bilgisini  taşır. Bu durum tüm canlı varlıklar için  geçerlidir. Son on yılda  canlılar, hücreleri ve DNA üzerine bir çok  araştırma yapılıyor. Bu  araştırmalardan şaşırtıcı sonuçlar elde  ediliyor. Klonlama da işte  şaşırtıcı gelişmelerden biri.
Peki Nedir Klonlama?
Eğer bilgiyi taşıyan bir DNAyi vücut   hücresinin içinden çıkarıp içi boşaltılmış bir yumurta hücresinin  içine  koyarsak ve yumurta hücresinin büyüyüp gelişmesini sağlarsak  kopya bir  canlı elde etmiş oluruz. Bu kopya canlıya klon denir.
Kısaca klonlar, canlı hücresinden   alınan genetik malzemenin, içinden genetik malzeme çıkarılan bir yumurta   hücresine yerleştirilmesiyle yaratılır. Doğan bebek yıllar sonra doğan   tek yumurta ikizi gibidir.
Klonlama 1996dan bu yana, bir çok   memeli hayvan üzerinde yapıldı. İlk klonlanan hayvan Dolly adında bir   koyundu. Koyun ve domuzların yanında bilim adamları zaman içinde inek ve   fare de klonladılar. Biz acaba insanlar da klonlanabilir mi diye   düşünürken bilim adamlarına göre bu yalnızca bir zaman meselesi. Ancak   insan klonlamanın, insanlar üzerinde ne tür psikolojik sonuçlar   yaratacağını kimse bilmiyor. Kimileri klonlamanın yararlı bir şey   olduğunu düşünürken, kimileri de bunu zararlı buluyor.
1997 yılında klonlama veya genel   olarak bilinen adıyla kopyalama tekniği ile Dolly’nin doğmasından sonra   bilimsel ortamlarda ve halk arasında geniş tartışmalar başladı.   Geçtiğimiz yıl klonlamanın insanlar üzerinde de deneneceğinin gazete   haberlerine yansıması çocuksuz ailelerde bir heyecana yol açtı. Doğal   olarak infertilite ile ilgilenen hekimlere oldukça fazla soru gelmeye   başladı.
Klonlama genel olarak sperm  hücresine gereksinim  olmadan gebelik oluşabilmesi ve sonuç olarak  üremenin erkek olmadan da  gerçekleşebilmesidir. Ancak klonlama tekniği  sadece üremenin  gerçekleşmesi için değil potansiyel olarak başka amaçlar  için de  kullanılabilir. Bu nedenle klonlama 2 grup altında  incelenmektedir:
Üreme Amaçlı Kloning: Burada  vücuttan  alınan bir hücrenin çekirdeği, çekirdeği alınmış yumurtanın  içerisine  yerleştirilir ve döllenme gerçekleştikten sonra anne rahmine  verilir.  Sonuç olarak yumurta içerisine yerleştirilen hücre kimden  alınmışsa  teorik olarak onun aynısı bir canlı doğmaktadır.
Tedavi Amaçlı Kloning: Burada üreme   amaçlı kloniningde olduğu gibi işlemler yapıldıktan sonra elde edilen   embriyo anne rahmine verilmez ve bazı teknik işlemlerle embriyodaki kök   hücrelerinin istenen dokuya farklılaşması sağlanır. Örneğin bu yöntemle   karaciğer ve böbrek gibi dokular elde edilebilir. Bu yolla insanın  kendi  dokularının aynısı elde edilebilir ve transplantasyon  işlemlerinde  kullanılabilir.

Yorum Bırak...