Coğrafya – Tarımı Etkileyen Faktörler

Tarımı etkileyen faktörler nelerdir,
tarımı hangi etmenler etkiler
1-İKLİM:
        Yağış azlığı, yağış rejiminin düzensizliği, sıcaklıkların çok  yüksek veya çok düşük olması, yaz mevsiminin kısa olması, kış mevsiminin  uzun olması Tarım faaliyetleri için iklimin olumsuz yönleridir. Bu  özelliklerin olmadığı yerlerde hem ürün çeşidi hemde üretim miktarı  artar.
2-YER ŞEKİLLERİ:
        Yükselti, engebelilik ve yüzey eğimi arttıkça tarım faaliyeti  yapılamaz. Düz veya az eğimli ve yükseltinin az olduğu sahalar tarımın  en çok geliştiği yerlerdir.
3-TOPRAK BAKIMI:
Yıl boyunca toprak zararlı unsurlara karşı korunmalıdır. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
Tarım topraklarında devamlı üretim yapılabilmesi, toprağın mineralce  zengin olmasına bağlıdır. Sürekli olarak üzerinde tarım faaliyeti  yapılan toprağın, çeşitli şekillerde bakımının yapılması gereklidir.
3-GÜBRELEME:
Sulamadan sonra, verimi artıran en önemli faktör gübrelemedir. Toprağın  devamlı kullanılması minerallerin azalmasına neden olmakta ve verimi  azaltmaktadır. Gübreleme ile mineral takviyesi yapılarak toprağın verimi  artırılmaya çalışılır.
4-TOHUM ISLAHI:
Tarım ürünlerinden yüksek verim elde edilmesi, sulama ve gübrelemenin  yanında kaliteli tohumun kullanılmasıyla da yakından ilişkilidir.
5-MAKİNELEŞME:
Toprakların kısa sürede ve zamanında sürülmesi, hasadın zamanında  yapılabilmesi günümüzde makineleşme ile mümkündür. Türkiye’de bazı  alanlarda makineli tarıma tam geçilememiştir. Bu durumun sebepleri  şunlardır:
a)Makine kullanımına elverişli olmayan engebeli arazilerin varlığı (Doğu Karadeniz bölümü)
b)Makine fiyatlarının çiftçinin alım gücünün üstünde olması
c)Bazı bölgelerde işgücünün daha ucuz olması
d)Makine kullanımının ekonomik olmayacağı küçük işletmelerin bulunması
6-PAZARLAMA:
        Üretilen ürünler yeterli miktarda kar edilerek  satılabilmelidir. Maliyetinin altında satış yapılırsa tarım faaliyeti  geriler. Tarımı geliştirmek için pazarlama imkanlarının artırılması  gerekir.
7-İLAÇLAMA:
Hastalık ve haşerelerin üretimde zaman zaman % 20 – 30 civarında verim  düşüklüğüne neden olduğu görülmüştür. Türkiye’de zirai mücadele ile  tarlalardaki yabancı otların gelişmesi önlenmekte ve haşerelerin  çoğalmasına imkân verilmemektedir. Böylece verim düşüklüğünün önüne  geçilmektedir.
9-TARIMI DESTEKLEYEN KURULUŞLAR:
Tarım ürünlerinin toplanması, pazarlanması ve işlenmesi yönüyle  çiftçilerin desteklenmesi gerekmektedir. Türkiye’de tarıma destek  sağlayan çeşitli kuruluşlar bulunmaktadır
        Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
        Ziraat Bankası
        Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
        TZDK
        Toprak Mahsulleri Ofisi
        Ziraat Fakülteleri

Yorum Bırak...