Coğrafya – Türkiyede yetiştirilen başlıca tarım ürünleri nelerdir

Türkiyedeki tarım ürünleribitki
Türkiyede yetiştirilen tarım ürünleri
ARPA:
Soğuğa ve sıcağa dayanıklıdır. Bundan dolayı buğdayın yetişebildiği her  yerde yetişir. Üretim en fazla İç Anadolu Bölgesinde gerçekleşir.
MISIR:
Yetişme döneminde bol su ister. Bundan dolayı yurdumuzda sulama imkanı  olan bütün her yerde tarımı yapılabilir.Bugün mısır üretimimizin  yarısına yakını Akdeniz Bölgesi’nden elde edilir Üretimde 2. bölge  Karadeniz Bölgesidir.
FINDIK:
Anavatanı Türkiye’dir. En iyi yetişme şartları Karadeniz iklim  bölgesidir. Yurdumuz üretiminin %90 ‘ını Karadeniz Bölgesi karşılar. En  fazla Ordu- Giresun olmak üzere Karadeniz kıyılarında tarımı  yapılmaktadır. Ayrıca Marmara Bölgesi’nde Sakarya çevresinde tarımı  yapılır. Türkiye dünya fındık üretiminde ve ihracatında ilk sırada yer  alır (%60-70).
AYÇİÇEĞİ:
İlk yetişme döneminde su , hasat döneminde kuraklık ister. Bundan dolayı  Doğu Karadeniz kıyıları hariç bütün bölgelerimizde sulama ile tarımı  yapılır. Üretimde Marmara Bölgesi  % 80 oranıyla birinci sıradadır.
BUĞDAY:
Her mevsimi yağışlı geçen Karadeniz kıyı şeridi ile düşük sıcaklıktan  dolayı Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek yerleri dışında bütün  bölgelerimizde tarımı yapılabilir.Ülkemizde en fazla üretimi yapılan  bölge İç Anadolu Bölgesidir
PİRİNÇ:
     Çeltik ilk çimlenme döneminde bol su ister. Hasat döneminde  kuraklık gerekir. Tarımı akarsu kenarlarında gelişmiştir. Çeltik tarım  alanlarında sivrisinek çok geliştiğinden ekim alanları devletin  kontrolündedir.Yerleşim birimleri çevresinde tarımına müsaade  edilmemektedir.Ülkemizde en çok Marmara Bölgesi’nde üretilir.
ÜZÜM:
Kışın –4oºC ye kadar dayanabilen üzüm, bundan dolayı meyveler içinde  yetişme alanı en geniş olanıdır. Üzüm üretiminde başta Ege Bölgesi  (Manisa, İzmir, Denizli ) gelir.  Dünya kuru üzüm üretimde ülkemiz ilk  sıradadır. Ayrıca üzüm önemli ihracat  ürünlerimizdendir
TURUNÇGİLLER:
Tropikal iklim bitkisidir. Yurdumuzda tarımı en fazla Akdeniz Bölgesinde  gelişmiştir (%88). Ayrıca  Ege Bölgesi’nde İzmir’e kadar olan güney  kıyılarında, Güney Marmara Bölümü’nün soğuktan korunmuş kıyılarında,  Doğu Karadeniz Bölümü’nde Rize çevresinde ve Güney Doğu Anadolu  Bölgesi’nin batısında tarımı  yapılmaktadır
PAMUK:
Alüvyal toprakları sever. Ayrıca yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyar. Yetişme  döneminde bol su, hasat döneminde kuraklık gerekir. Üretimde Güneydoğu  Anadolu Bölgesi Gap ile birlikte birinci sırayı almıştır.İkinci sırada  Ege Bölgesi yer alır.
ZEYTİN:
Akdeniz iklim bitkisidir. Ancak Akdeniz Bölgesinde daha fazla gelir  getiren ürünlere öncelik tanınmasından dolayı tarımı fazla  gelişmemiştir. Bugün üretimde Ege Bölgesi birinci sıradadır. Zeytinin  devirli üretim özelliğinden dolayı; üretim bir yıl fazla ,bir yıl  azdır.Ülkemiz zeytin üretiminde İtalya , İspanya ve Yunanistan’dan sonra  4. sıradadır
TÜTÜN:
Kıraç arazilerde yetişebilir. İlk yetişme döneminde su ister, sonra  mutlaka kuraklık olmalıdır. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir.  Ancak kaliteli tütün yetiştirilmesi amacıyla ekim alanları devlet  tarafından sınırlandırılmıştır. Üretimde Ege Bölgesi birinci sıradadır
ELMA:
Üzümden sonra yetişme alanı en geniş olan meyvedir. Bütün bölgelerimizde  tarımı yapılabilir. Niğde, Nevşehir, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bursa,  Burdur, Isparta, Antalya önemli elma üretim merkezlerimizdir.
İNCİR:
Akdeniz iklim bitkisidir. Kış ılıklığı ve yaz kuraklığı ister. En fazla  tarımı başta AYDIN olmak üzere Ege Bölgesi’nde gelişmiştir. Üretimin %80  i bu bölgeden karşılanır.Dünyanın en lezzetli inciri AYDIN’da  yetiştirilir. Türkiye dünya kuru incir üretiminde ilk sırada yer alır ve  önemli ihracat  ürünümüzdür

Yorum Bırak...