Coğrafya – Türkiyenin Tarımsal Nüfus Yoğunluğu Nasıldır ?

Türkiyenin Tarımsal Nüfus Yoğunluğu
Türkiyenin Tarımsal Nüfus Yoğunluğu Hakkında Bilgi
Türkiye’de Tarımsal ve Kırsal Nüfus Yoğunluğu

Türkiyenin Tarımsal Nüfus Yoğunluğu nedir
Bir ülkede veya herhangi bir sahada, tarım ve hayvancılıkla geçinen  nüfusun, tarımsal alana bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğuna  tarımsal nüfus yoğunluğu denir Bu yöntem, aritmetik nüfus yoğunluğuna  göre, daha gerçekçidir …

1950′den 1990 yılına gelinceye kadar tarımsal nüfus yoğunluğunda 18  kişilik bir azalma gerçekleşmiştir Bunda, tarım alanlarının 159 milyon  nektardan, 287 milyon hektara çıkmasının ve kırsal kesimden kentlere  göçün artmasının etkisi olmuştur 1950′de 52 milyon olan kent nüfusu,  1990′da 315 milyona çıkarken, kırsal kesimde bu kadar büyük artış  olmamıştır

Türkiye’de tarımsal nüfus yoğunluğu bölge ve iller arasında farklılık  gösterir Bunda yerşekillerinin dağlık ve ovalık olmasıyla, tarımda  çalışan nüfusun miktarı etkili olmaktadır
Genel olarak, tarımsal nüfus yoğunluğu, dağlık alanlarımızda fazla, geniş tarımsal ovalarımızda ise düşüktür

Bazı ülkelerin ise aritmetik yoğunlukları şu şekildedir:
Çin’in nüfusu Japonya’dan fazla olduğu halde, yüzölçümü de geniş olduğundan nüfus yoğunluğu daha az olmuştur

Rize, Artvin ve Hakkari gibi kır nüfusunun fazla, buna karşılık tarım  topraklarının az olduğu sahalarda, tarımsal nüfus yoğunluğu artmaktadır  Konya, Şanlıurfa ve Edirne gibi geniş tarım alanlarının bulunduğu  illerde ise tarımsal nüfus yoğunluğu azalmaktadır
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri dağlık olduğundan tarımsal nüfus  yoğunluğu artarken, İç Anadolu’da ovalık alanlar fazla olduğundan  tarımsal nüfus yoğunluğu azalmaktadır

Yorum Bırak...