Edebiyat – cumhuriyet dönemi türk edebiyatının oluşumu

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’nın oluşumunda;
A-Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleştirilen siyasi,toplumsal,ekonomik ve kültürel değişimler;
1-Kurtuluş Savaşı
2-TBMM’nin kurulması
3-Cumhuriyeti ilanı
4-Tek partili dönem
-1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurulması
-1927 -1937 yılları arasında Cumhuriyetçilik,Halkçılık,Milliyetçilik, Devletçilik, Devrimcilik ve Laiklik ilkelerinin parti tüzüğüne girmesi ve devrimler
5-Milli Şef Dönemi(İnönü,1938)
– 2. Dünya Savaşı
-Köy Enstitüleri’nin kurulması(Hasan Ali Yücel)
6-1950’li yıllar
-Demokrat Parti’nin kuruluşu:Celal Bayar ve Adnan Menderes’in liderliği
-Kore Savaşı ve Türkiye’nin 18 Şubat 1952’de NATO üyesi olması
7-27 Mayıs 1960 Darbesi
8-20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı
9-12Eylül 1980 Darbesi
10-28 Şubat 1997 Post-modern Darbe
-8 yıllık kesintisiz eğitim kanunu
-İmam Hatip ve Meslek Liseleri dahil ortaokul bölümlerinin kapatılması
-İstanbul Büyükşehir belediye başkanı Recep Tayip Erdoğan’ın belediye başkanlığının düşürülmesi

B-Batı’dan gelen edebi etkiler(20.asır akımları);
-Sürrealizm(Gerçeküstücülük)
-Egzistansiyalizm(Varoluşçuluk)
-Dadaizm
-Fütürizm(Gelecekçilik)
-Kübizm

C-Edebiyatımızın kendi içinde tekrara düşmesi,yeniliğini yitirmesi nedeniyle duyulan değişim ihtiyacı etkili olmuştur.

Yorum Bırak...