Edebiyat Değerlendirme Soruları

DEĞERLENDİRME

1.)Aşağıdakilerden hangisi güzel sanat eseri kabul edilemez ?
A. Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” adlı tablosu
B. Ayşe’nin dokuduğu kilim
C. Ömer Seyfettin’in “Diyet” adlı hikayesi
D. Barış Manço’nun “Nazo Gelin” adlı şarkısı
E. Roden (Rodin)’in “Musa” adlı heykeli

2.)Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur ?
A. Zanaat, plastik sanatların oluşmasına neden olur.
B. Zanaat, sanata fayda sağlar.
C. Sanat, insanın varlık şartlarından biri değildir.
D. İnsanın olduğu her yerde güzel sanat etkinliği yoktur.
E. Güzel sanatlar, sanatçının sadece gerçek hayatla bağlantısını yansıtır.

3.)Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ”Y” yazınız.
( ) Sanat eseri tüm özellikleriyle başka bir esere benzemez, biriciktir.
( ) Her sanat eseri, sanatçısını pek çok yönüyle temsil eder.
( ) Edebiyat, malzemesi insan olan güzel sanat dalıdır.
( ) İnsanın her türlü etkinliği sanat olarak işlenmez.

4.)Sanat ve zanaatın ortak ve farklı yönlerini sıralayınız.
*Sanat; insanın yeteneklerini konuşturur. Zanaat, ise eğitimini aldığı bilgiyi konuşturur.
*Ortak noktalardan biri yetenektir.
*Zanaat iş, meslek demektir.
*Zanaatta maddi kaygı varken sanatta yoktur.
*Sanatta eğitim almadan doğuştan yetenek vardır ama zanaatta eğitim mutlaka alınmalıdır.
*Zanaat bir şeyin devamını getirmektir.
*Sanat ise en baştan onu yapmak, oluşturmak, tasarlamak.
*Sanat yaratıcıdır.
*Zanaat ustalıktır.

Yorum Bırak...