Edebiyat – Koşuk ve Sagu Arasındaki Farklılık ve Benzerlikler

Sagu
– Ölen bir kişinin arkasından söylenen ağıt şiirleridir.
– Ölen kişinin kahramanlıklarını, başarılarını, erdemlerini anlatır; ölümlerinden duyulan üzüntüyü dile getirir.
– koşuk nazım şekliyle söylenir.
– Bu şiirlere İslâm sonrası halk edebiyatında “ağıt”, divan edebiyatında “mersiye” denir
– “Yuğ” denilen ölüm törenlerinde söylenir.
– Divanu Lûgatit-türk’teki Alp Er Tunga sagusu bu türün önemli bir örneğidir.
Koşuk
– İslamiyet öncesi Türk edebiyatında doğa sevgisi, aşk, kahramanlık, yiğitlik konularının işlendiği şiirlerdir.
– Bu şiirler “sığır” ve “şölen” adı verilen törenlerde “kopuz” eşliğinde söylenmiştir.
– Hece ölçüsü ile söylenen bu şiirlerde dörtlüklerin kafiye düzeni aaab, cccb, dddb … biçimindedir.
– Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügati’t-Türk adlı yapıtında koşuk örnekleri vardır.
Sagu ile koşuk arasındaki benzerlikler:
İkisi de sözlü edebiyat ürünüdür. İkisi de 7li hece ölçüsüyle  yazılmıştır. İkisinde de deyimler ve edebi sanatlar vardır. Her ikisi de  dörtlüktür. İkisinin de kalıbı 4+3 tür. Uyak şemaları aynıdır.(düz  uyak)
Farklılıklar:
Sagunun nazım şekli: sagu
Tema: acı
Koşukun nazım şekli: koşuk
Tema: sevinç, savaş, aşk

Yorum Bırak...