İngilizce – Simple Present Tense Konu Anlatım

Simple Present Tense örnekler
Simple Present Tense konu anlatım

İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatım

1. Tekrarlanan Eylemler

Bir eylemin tekrarlandığının veya olağan bir şey olduğunu belirtmek için Simple Present kullanılır. Bu eylem bir alışkanlık, hobi, günlük iş veya programlı bir aktivite olabilir. Tam tersi yapılmayan veya tekrarlanmayan eylemler için de kullanılır.

ÖRNEKLER
It takes me five minutes to get to school .

Okula gitmek beş dakikamı alır.

I go to dentist every six months. 

Her altı ayda bir dişçiye giderim

Each summer we go to Antalya for a holiday .

Her yaz antalya’ya tatile gideriz.

She has a cup of coffee during breaks.

Aralarda bir fincan kahve içer.

2. Evrensel Gerçekler ve Genellemeler

Genelde olan eylemler ve bilimsel gerçekler hakkında konuşurken Simple Present kullanılır.

ÖRNEKLER

Every twelve months, the Earth circles the sun.

Her oniki ayda dünya güneşin etrafıda döner.

The sun does not circle the Earth.

Güneş dünyanın etrafında dönmez.

Water freezes at 0 C.

Su 0 derecede donar.

Cats drink milk.

Kediler süt içer.

3. Gelecek Zaman

Bazen gelecekte gerçekleşecek bir olayı veya eylemi Geniş Zaman (Simple Present Tense) ile ifade ederiz.

ÖRNEKLER

The students go to America this summer.

Öğrenciler bu yaz Amerika’ya gidecekler

Kenneth doesn’t get a haircut today.

Kenneth bugün saçlarını kestirmeyecek.

Jack: When will the train leave ?

Tren ne zaman hareket edecek?

Bob : It leaves at 8:15.

Tren 8:15’te hareket edecek

When do you finish writing your report?

Raporunu yazmayı ne zaman bitireceksin?

Do you take the final test next month?

Final sınavını gelecek ay mı olacaksınız?

Yorum Bırak...