Kimya – 1. Dönem 1. Yazılı 10. Sınıf Yazılı Soruları (4 Adet Yazılı)

Bu konuda sizlere 4 tane 10. sınıf 1. dönem 1. yazılıları  paylaşılmıştır. Aşağıdan diğer sayfalara geçerek bütün yazılılara ulaşabilirsiniz.

1. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.     (10p)
a. Elektroliz işleminde devreden 10 F lık elektrik yükü geçtiğinde ………………………………… madde toplanır.
b. Görünür ışınların dalga boyları …..…nm ile …….nm arasındadır.
c. ………………………………. ve ………………………………  gibi olaylar ışığın tanecik yapısıyla açıklanabilir.
d. Gaz halindeki atomlar ısıtıldığında yaydıkları ışınlar prizmadan geçirilirse ……………………………………….. oluşur.
e.  f orbitalleri ….… tane olup, en fazla .……. elektron alabilir.

 2. Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz.      (10p)
a. Mor ötesi ışınların dalga boyu, kızıl ötesi ışınların dalga boyundan daha küçüktür. (……)
b. Rutherford altın levhaya gönderdiği α ışınlarından çoğunun geri döndüğünü görmüştür. (……)
c. Elektronlar orbitallere yerleşirken öncelikle yüksek enerjili olanı tercih ederler. (..…)
d. Üçüncü temel enerji düzeyinde 9 orbital bulunur. (……..)
e. Avogadro sayısı kadar atom içeren madde miktarı 1 akb dir. (…..)
3.   Erimiş CrCl3 tuzunun 193 saniye süren elektrolizi sonucu katotta 10,4 gram Cr metali birikiyor. Buna göre devrenin akım şiddeti kaç amperdir? Hesaplayınız.    (10p)

4. Bir elektrona eşlik eden de Broglie dalga boyu 2000 nm olan elektron dalgasının hızı kaç m / s dir? Hesaplayınız.
 ( h = 6,6.10-34 J.s , me = 9.10-31 , c = 3.108 m / s )         (10p)

5. 17Cl-1  iyonunda l = 0 , 1 ve ms = – 1 / 2 olan kaç tane elektron vardır?  Hesaplayınız.         (10p)

6. 13 tam dolu orbitali bulunan Zn+2  iyonunun nötron sayısı 35 ise kütle numarası kaçtır? Hesaplayınız.             (10p)

7. Arsenik (As) elementinin elektron dizilişini orbital şeması eşliğinde yazarak değerlik elektron sayısını bulunuz. (As:33)   (10p)

8. 0,6 mol oksijen atomu içeren Fe2(SO4)3  bileşiğinde kaç tane Fe atomu bulunur? Hesaplayınız.          (10p)

(Aşağıdaki 9. – 12. çoktan seçmeli soruların doğru yanıtını üzerine işaretleyiniz. Her soru 5 puandır.)

9. Aşağıdakilerden hangisi katot ışınlarının özelliklerinden değildir?
A) Manyetik alanda saparlar.
B) Hızlı akan (+) yüklü taneciklerdir.
C) Tüp içindeki gazın cinsinden etkilenmezler.
D) Elektrotlar arasına bırakılan metal levhayı ısıtırlar.
E) Elektriksel alan yokluğunda tüp içinde çizgisel yol izlerler.

 10. Bohr atom modeline göre M tabakasının elektron kapasitesi kaçtır?
A) 2                  B) 8                   C) 18                 D) 32                 E) 50

 11. Atom numaraları verilen aşağıdaki elementlerden hangisi temel halde küresel simetrik yük dağılımına sahip değildir?
A) 11               B) 15                C) 18                 D) 24                 E) 35

12.   I. 0,2 mol X atomu içeren  X2Y3
II. 3. N tane atom içeren  X2Y
III. 1 molekül  X2Y5
 Bileşiklerinin mol sayıları arasındaki ilişki nasıldır? (N:Avogadro sayısı)
A) I > II > III                       B) II = III > I                       C) III > II > I
D) III > I > II                       E) I > II = III

Yorum Bırak...