Kimya – 9. Sınıf Alkanlar Alkenler ve Alkinler Konu Anlatım

Alkanlar
CnH2n+2 genel formülüne uyan doymuş (ikili veya üçlü bağ içermeyen) hidro karbonlardır.
Halkalı (siklo) yapıda da olabilirler.
Alkandan bir H çıkmasıyla oluşan gruba alkil grubu denir. Örneğin metandan bir tane H çıkarılırsa metil (CH3) grubu oluşur.
Genel Formülleri CnH2n dir.
Alkenler
CnH2n genel formülüne uyan bileşiklerdir. Yapılarında ikili bağ bulundururlar.
CH2 = CH2=> Eten (Etilen)
CH2= CH2 CH3 => Propen
Halkalı (siklo) yapıda da olabilirler. Halkalı alkenlerin genel formülleri CnH2n-2 dir.
Alkinler
CnH2n  genel formülündeki bileşiklerdir.
NOT : Alkanların en küçük üyesi 1 karbonlu, alken ve alkinlerinki 2 karbonludur. Halkalı (siklo) yapıda olabilmesi için en az 3 karbonlu olmalıdır.

Yorum Bırak...