Kimya – 9. Sınıf Element Kavramının Tarihsel Gelişimi – Konu Anlatım

Element Kavramının Tarihsel Gelişimi
Antik  dönemdeki Eski Yunan filozoflarının bir bölümü maddenin sınırsız  olarak  bölünebileceğini kabul ederken, kimileri de atomlarına kadar   parçalanabileceğini ileri sürmüştür. Antik dönemde Platon ve Aristo   tarafından düşünceye dayalı, hiçbir deneysel gerçeklik temeline   oturmayan bazı kavramlar ortaya atılmıştır.
Platon, Dünya”nın  elementlerden oluştuğunu düşünüyordu. Aristo ise tüm  maddelerin toprak,  hava, ateş ve su elementlerinden oluştuğunu  savunmuştur. Aristo”ya göre  bu elementlerden her biri öteki üçüne  dönüştürülebiliyordu. ( Kitap  sayfa: 22 Aristo”ya göre elementler  şekli )
Rönesans döneminde  geçmiş yılların getirdiği kimyasal bilgi birikimi  onların uygulama  biçimlerine ilişkin bir yönelim doğurdu ve böylece ”  uygulamalı kimya”  ortaya çıkmış oldu.
Toplumsal gelişimle bağlantılı olan yeni  toplumsal gereksinimler  simyacıların çalışmalarına yansımıştır. Bunun  sonucu olarak da kimya  artık sanayiye destekçi olarak yönlendirilmeye  başlanmıştır. Böylece  kimya simyadan ayrılmış, pratik ve bilimsel bir  nitelik kazanmıştır.
NOT: İsveçli kimyacı Berzelius ( berzelyus ) ilk defa elementlerin baş harflerini veya ilk iki harfini sembol olarak kullanmıştır.
NOT:   Bilim insanları yanma olayını açıklamada güçlük çekiyorlardı. Bunun en   büyük nedeni ise gazlarla ilgili bilgi eksikliğiydi. 1756 da İskoçyalı   Kimyager Joseph Black ” sabit gaz ” dediği CO2”i buluncaya dek   bilinen tek gaz hava idi. İngiliz Kimya bilgini Joseph Priestley daha   sonra deneysel olarak 10 kadar yeni gaz keşfetti. Bunlardan biri onun ”   yetkin gaz ” dediği ilerde Lavoisier”in oksijen adını vereceği   gazdır.

Yorum Bırak...