Kimya – Heterojen Karışımlar Konu Anlatım

Heterojen Karışımlar

Her noktasında farklı özellik gösteren, tek görünüşlü olmayan  karışımlara heterojen karışım denir.  Heterojen karışımlarda çöünme yok, dağılma vardır.

Sis, mayonez kirli hava, ayran, köpük heterojen karışımlara örnek  verilebilir.

Bir karışımın heterojen veya homojen olduğu ışık etkisi ile  belirlenebilir. Işık homojen karışımlardan geçtiğinde ışık her  yönesaçıldığından kolaylıkla görülebilir. Işığın dağılmasına Tyndail etkisi denir.

Süspansiyon

Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmasına süspansiyon denir. Su – tebeşir tozu, çamurlu su,  kahve, ayran, süspansiyona örnek olarak verilebilir.

Emülsiyon

Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların heterojen olarak dağılmasına emülsiyon denir. Su – zeytinyağı, su – benzin,  emülsiyona örnek olarak verilebilir.

Aerosol

Bir sıvını gaz içinde dağılmmasına veya bir katının gaz içinde  dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara aerosol  denir.
Sıvı – gaz aerosolüne sis örnek verilebilir.
Katı – gaz aerosolüne duman, tozlu hava örnek verilebilir.

Koloit

Bir maddenin sıvı içerisinde asılı kalmasıyla oluşan karışımlara koloit denir. Sıvı içindeki katı parçacıkları göz  ile görünmeyecek kadar küçüktür. Kan serumu koloite örnek verilebilir.

Süt, çıplak gözle homojengörünümlüdür. Fakat mikroskopla bakıldığında  heterojen olarak dağılmış, yağ damlacıklarının asılı olduğu gözlenir.  Süt, kan, renkli cam, boya koloitlere örnek verilebilir.

Yorum Bırak...