Kimya – Hücre Özellikleri – Soru ve Cevaplar

Soru ve Cevaplar ile Hücre ve Özellikleri
1.Hücre nedir?
Canlının canlılık özelliklerini gösteren en küçük yapı birimine hücre denir.
2.Hücre kaç ana bölümden oluşur?
Hücre;  hücre zarı,sitoplazma ve çekirdek olmak üzere üç bölümden oluşur.
3.Hücre zarının görevleri nelerdir?
Hücreye şekil verir,maddeleri seçip  içeri alır yani seçici geçirgendir,hücreyi dağılmaktan kurtarıp onu dış  etkilere karşı korur,üzerinde maddelerin girip çıkmasını sağlayan küçük  delikler(porlar) bulunur.
4.Hücre çekirdeğinin görevleri nelerdir?
Hücreyi yönetir. Hücrenin beynidir.  İçinde canlıların göz rengi,boy uzunluğu,yaprak genişliği,tüy rengi gibi  kalıtsal özellikleri taşıyan yapılar bulunur.
5.Sitoplazmanın yapısı hakkında bilgi verin.
Saydam ve akıcıdır. Sitoplazmanın  büyük bir kısmı sudur. Hücre zarıyla çekirdek arasını doldurur.  İçinde  beslenme,solunum,boşaltım gibi yaşamsal olayların gerçekleştiği  yapılar(organeller) bulunur.
6.Organel  nedir?
Hücrenin sitoplamasında yaşamsal olayları gerçekleştiren yapılara organel denir. Organeller çok küçüktür.
7.Organellerin adlarını sıralayın.
Kloroplast,koful,endoplazmik retikulum,mitokondri,lizozom,golgi cisimciği,sentriyoller,ribozom dur.
8.Hücreler genel olarak kaça ayrılır?
İkiye ayrılır. Bitki ve hayvan hücresi olmak üzere.
9.Tüm organeller hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunur mu?
Hayır. Bazıları sadece hayvan hücresinde bazılarıda sadece bitki hücrelerinde bulunur.
10.Organellerden hangisi sadece bitki hücrelerinde bulunur?
Kloroplast
11.Organellerden hangisi sadece hayvan hücrelerinde bulunur?
Sentriyoller. Diğer organeller hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunur.
12.Hücre duvarının görevleri nelerdir?
Sadece bitki hücrelerinde bulunan bir  yapıdır. Bitkide bulunan hücre zarının çevresini sarar. Bitkiye  dayanıklılık sağlar. Btkiyi dış etkilere karşı korur.
13.Kloroplast organeli hakkında bilgi verin.
Sadece bitki hücresinde bulunur. Fotosentez yapar. Fotosentezle besin ve oksijen üretir.
14.Koful organeli hakkında bilgi verin.
Bitki hücresinde büyük hayvan  hücresinde küçüktür. Hücreler için zararlı veya fazla olan maddeleri  depo eder.  Hayvan hücresinde çok sayıda bitki hücresinde ise az sayıda  bulunur.
15.Endoplazmik retikulum organeli hakkında bilgi verin.
Hücrenin içini ağ gibi saran yollardır. Maddelerin taşınmasını sağlar.
16.Mitokondri organeli hakkında bilgi verin.
Hücrede enerji üretmekle görevlidir. Hücrenin enerji santralleridir.
17.Lizozom organeli hakkında bilgi verin.
Hücreninin sindirim sistemidir. Hücre içindeki maddelerin sindirilmesini sağlar.
18.Golgi cisimciği organeli hakkında bilgi verin.
Salgı maddelerinin oluşturulmasını sağlar. Salgıları kesecikler halinde pakaetler.
19.Sentriyoller hakkında bilgi verin.
Sadece hayvan hücrelerinde çiftler halinde bulunur. Hücre bölünmesinde görevlidir.
20.Ribozom organeli hakkında bilgi verin.
Protein sentezlemekle görevlidir. Çok küçük bir organeldir.
21.Hücre sözcüğünü ilk kez kullanan bilim insanı kimdir?
İngiliz bilim insanı Robert Hooke (rabırt huk).
22.Canlıların ortak özellikleri nelerdir?
Üreme,büyüme,beslenme,sindirim,solunum,boşaltım v.b.
23.Hücre canlı mıdır?
Evet hücre canlıdır.Hücreler canlıların sahip olduğu özelliklere sahiptir.
24.Bitki ve hayvan hücrelerinin kalıtsal özelliklerini taşıyan yapılar nerde bulunur?
Hücrenin çekirdeğinde.
25.Çekirdeği olmayan canlılar da var mıdır?
Evet vardır.Bazı mikroskobik  canlıların çekirdekleri olmadığı için kalıtsal özelliklerini taşıyan  yapılar sitoplazmada dağınık halde bulunur.
26.Bir canlının tüm hücreleri birbirinin aynı mıdır?
Hayır. Örneğin insanın beyin hücreleriyle sinir hücreleri birbirinde farklıdır.
27.Doku nedir?
Benzer hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturur.
28.Organ nedir?
Birlikte çalışan dokular organları oluşturur.
29.Sistem nedir?
Birlikte çalışan organlar sistemleri oluşturur.
30.Organizma nedir?
Sistemler bir araya gelerek organizmayı oluşturur.
31.Hücre-doku-organ-sistem ve organizma ilişkisine bir örnek verin.
Kemik hücreleri bir araya gelerek kemik dokusunu,birlikte çalışan  dokular kemiği,kemikler de destek sistemini oluşturur. Destek sistemiyle  birlikte,solunum,boşaltım,sindirim,dolaşım ve üreme gibi sistemler bir  araya gelerek bir organizma olan köpeği oluşturur.
Hazırlayan:GÖKSEL İRİŞ

Yorum Bırak...