Kimya – İndirgenme – Yükseltgenme (Redoks) Tepkimeleri – Konu Anlatım

İndirgenme – Yükseltgenme (Redoks) Tepkimeleri

Bu tepkimelerde elektron alış verişi sonucu atomların değerlikleri değişir. Yanma tepkimeleri, elementlerinden oluşum ve elementlerine ayrışma tepkimeleri, tek yer değiştirme tepkimeleri, aynı zamanda redoks tepkimesidir.

CH4(g) + 2O2(g) ===> CO2(g) + 2H2O(g)

Tepkimesi, metanın yanma tepkimesidir. Bu tepkimede O2 nin değerliği sıfır, metandaki karbonun -4, hidrojenin +1’dir.Tepkime sonunda CO2 deki karbonun değerliği +4, CO2 ve H2O’daki oksijenin değerliği, -2 dır. Kısacası tepkimede metan karbonu yükseltgenmiş (elektron vermiş), oksijen ise indirgenmiştir (elektron almış).

N2(g) + 3H2(g) ===> 2NH3(g)

Tepkimesi, amonyak bileşiğinin elementlerinden oluşumunu;

2H2O(s) ===>2H2(g) + O2(g)

tepkimesi, suyun elementlerine ayrışmasını gösteren tepkimelerdir ve bu tepkimelerde de atomların değerlikleri değişmektedir.

Zn (k) + CuSO4 (aq) ===> ZnSO4(aq) + Cu(k)

Tepkimesi tek yer değiştirmeye örnektir (Asit-baz tepkimeleri ve çökelme tepkimeleri ise çift yer değiştirmeye örnek oluşturur).

Yorum Bırak...