Kimya – İyonizasyon Derecesi Nedir?

İyonizasyon Derecesi Nedir?

İyonizasyon derecesi, örneğin gaz ya da sulu çözeltilerdedeki nötr parçacıkların, yüklü parçacıklara iyonize olmasının oranına denir. Düşük iyonizasyon derecesine kısmi iyonizasyon ve yüksek iyonizasyon derecesine de tam iyonizasyon adı verilir.

İyonizasyon (ya da iyonlaşma) bir atom veya molekülün, elektron kaybetmesiyle, iki ters yüklü parçacığın oluşmasıdır. Oluşanlar (1) negatif yüklü elektron, (2) pozitif yüklü iyon.

Fizikteki kullanımı

Gaz ve plazmalarda, iyonizasyon derecesi nötr parçacıkların, yüklü parçacıklara iyonize olması oranına denir. Örneğin, elektrik, bir plazma topundan geçerken, içindeki gazın belki %1’i iyonlaşır. Güneş ve yıldızlar da içerisinde çok büyük miktarda Hidrojen ve Helyum barındırırlar, atomlar da elektron, proton (H+) ve helyum iyonları (He++) şeklinde iyonlaşmışlardır.

Bir gaz, plazma gibi davramaya, iyonizasyon derecesi %1 kadar küçük olduğunda bile başlayabilir.

Yorum Bırak...