Kimya – Karışımlar Konu Anlatım

KARIŞIMLAR

İki ya da daha fazla safmaddenin kimyasal özelliği değişmeyecek şikilde her oranda bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir. Karışımlar fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrışırlar.

Deniz suyu, madeni para, süt ve hava karışıma örnek verilebilir. Karışımlar dağılma şekillerine göre homojen ve heterojen olabilir.

Karşımlar Kavram Haritası:
madde-kavram-haritasi

A. Homojen Karışımlar

Her noltasında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi görünen karışımlara homojen karışım denir. Homojen Karışımlara çözelti de denir. Homojen karışımlarda çözünme vardır.

Homojen karışımlarla karışanlar çıplak gözle ya da mikroskopla görülemez.

Homojen karşımlara aşağıdakiler örnek verilebilir.

Katı homojen karışımlar

Çözücü= Katı
Çözünen= Katı
Örnek= Metal Alaşımlar
Bileşenleri= Altın – Bakır (18 ayar altın), Bakır – Çinko (pirinç)

Sıvı homojen karışımlar

Çözücü= Sıvı
Çözünen= Katı, Sıvı, Katı-Gaz, Gaz
Örnek=Şekerli su, Kolonya, Gazoz, Su ve Oksijen

Gaz homojen karışımlar

Çözücü= Gaz
Çözünen= Gaz
Örnek= Hava
Bileşenleri= Azot ve Oksijen

B. Heterojen Karışımlar

Her noktasında farklı özellik gösteren, tek görünüşlü olmayan karışımlara heterojen karışım denir. Heterojen karışımlarda çöünme yok, dağılma vardır.

Sis, mayonez kirli hava, ayran, köpük heterojen karışımlara örnek verilebilir.

Bir karışımın heterojen veya homojen olduğu ışık etkisi ile belirlenebilir. Işık homojen karışımlardan geçtiğinde ışık her yönesaçıldığından kolaylıkla görülebilir. Işığın dağılmasına Tyndail etkisi denir.

Süspansiyon

Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmasına süspansiyon denir. Su – tebeşir tozu, çamurlu su, kahve, ayran, süspansiyona örnek olarak verilebilir.

Emülsiyon

Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların heterojen olarak dağılmasına emülsiyon denir. Su – zeytinyağı, su – benzin, emülsiyona örnek olarak verilebilir.

Aerosol

Bir sıvını gaz içinde dağılmmasına veya bir katının gaz içinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara aerosol denir.
Sıvı – gaz aerosolüne sis örnek verilebilir.
Katı – gaz aerosolüne duman, tozlu hava örnek verilebilir.

Koloit

Bir maddenin sıvı içerisinde asılı kalmasıyla oluşan karışımlara koloit denir. Sıvı içindeki katı parçacıkları göz ile görünmeyecek kadar küçüktür. Kan serumu koloite örnek verilebilir.

Süt, çıplak gözle homojengörünümlüdür. Fakat mikroskopla bakıldığında heterojen olarak dağılmış, yağ damlacıklarının asılı olduğu gözlenir. Süt, kan, renkli cam, boya koloitlere örnek verilebilir.


Karışımların Özellikleri

  • Karışımlar saf madder değildirler.
  • Karışımlar fiziksel yöntemler ile bileşenlerine ayrışırlar.
  • Karışımları oluşturan maddelerin kimyasal özellikleri değişmez.
  • Karışımları oluşturan maddelerin fiziksel özellikleri değişebilir.
  • İki ya da daha fazla saf maddenşn istenilen oranda birleşmesiyle oluşurlar.
  • Belirli bir formülleri ve ayırt edici özellikleri yoktur.

3 Yorum Var

  1. Ebru
  2. Emir
  3. oğuzhan

Yorum Bırak...