Kimya – Kimyasal Denklemlerin Yazılması ve Eşitlenmesi Konu Anlatım

Kimyasal Denklemlerin Yazılması ve Eşitlenmesi

Kimyasal denklemler, kimyasal değişmeleri simgelerle göstermenin ötesinde anlamlar içeren eşitliklerdir. Önce kimyasal denklemlerin yazımına ve eşitlenmesine ilişkin temellere göz atalım.

Kimyasal denklemlerin yazılmasında bazı kurallar izlenir.

1. Kimyasal denklemler, bir yandan tepkimeye giren maddeler karşı tarafta da ürünler, araya bir ok konularak yazılır:

tepkimeye girenler (tepkenler) ===> ürünler

2. Çok kere tepkenlerdeki ve ürünlerdeki maddelerin tepkime koşullarındaki fiziksel halleri, önlerindeki parantez içinde belirtilir: katılar, (k); sıvılar, (s); gazlar, (g) ve sulu çözeltideki maddeler (aq) ile gösterilir. Örneğin demir metali ile hidroklorik asitin tepkimesi sonucunda demir klorür çözeltisi oluşur vöe hidrojen gazı açığa çıkar. Bu tepkimenin denklemi aşağıdaki gibi yazılır:

Fe (k) + 2HCl(aq) ===> FeCl2(aq) + H2(g)

3. Tepkime denklemleri, “kimyasal değişmelerde kütlenin korunumu”nun uygulamasıdır. Kimyasal değişmelerde atomların sayısı ve türü korunur.

4. Tepkimeler denkleştirilirken ilke olarak bileşiklerin başına (kat sayşı olarak) kesirli sayı getirilmez; ama elementlerin kat sayısı kesirli olabilir:

CO (g) + ½ O2 (g) ===> CO2 (g)

5. Tepkimeler denkleştirilerken öncelikle H ve O dışındaki element atomlarının eşitlemesi yapılır. Sonra H ve O atomları eşitlenir.

NH3(g) + O2(g) ===> NO2(g) + H2O(g)

Bu tepkimede öncelikle N atomlarının eşitliği sağlanmalıdır. Bileşiklerin başına kesirli sayı getirmemek için NH3 ün kat sayısı 2 olmalıdır.

2NH3(g) + O2(g) ===> 2NO2(g) + H2O(g)

Sonra H ve sonunda da O eşitliği sağlanırsa

2NH3(g) + 7/2O2(g) ===> 2NO2(g) + 3H2O(g)

sonucu elde edilir.

Yorum Bırak...