Kimya – Tepkimeler ve Hesaplamalar – Konu Anlatım

Tepkimeler ve Hesaplamalar
 Kimyasal tepkimelerin denklemleri, maddelerin nicel ilişkilerini de gösteren eşitliklerdir. Bu eşitlikler, hem atomal düzeyde hem de daha büyük ölçekteki madde ilişkilerini belirtmemizi sağlar. Magnezyumun yanmasını ele alalım. Tepkimenin denklemi şöyledir:
 2Mg(k) + O2 (g) ===> 2MgO (k)
 Bu tepkime denkleşmiş olduğu için şu yorumu yapabiliriz:
 İki magnezyum atomu, bir oksijen molekülü ile birleşerek iki magnezyum oksit birimi oluşturur (MgO, moleküler değil, iyonik yapılı olduğu için ‘magnezyum oksit molekülü’ diyemiyoruz, ‘formül birimi’ diyoruz). Bu verileri rastgele büyüterek şöyle de diyebiliriz:
 İki yüz magnezyum atomu, yüz oksijen molekülü ile birleşerek iki yüz magnezyum oksit birimi oluşturur. Nicel ilişkiyi daha da büyütürsek şunu söyleyebiliriz:
 İki mol magnezyum atomu, bir mol oksijen molekülü ile birleşyerek iki mol magnezyum oksit birimi oluşturur.
 Maddelerin nicel ilişkileri, kütle ilişkileri olarak da incelenebilir. Magnezyumun atom kütlesi 24, oksijenin atom kütlesi 16 veriliyor. Buna gore 48 gram Mg ile 32 gram O2 artansız olarak tepkimeye girebilir ve sonuçta 80 gram MgO oluşur. Benzer şekilde 24 g Mg ile 16 g O2 yine artansız olarak birleşebilir ve 40 g MgO oluşur. Fakat diyelim ki 24 g Mg ile 24 g O2 tepkimeye sokulursa 8 g O2 tepkimeye giremeyecek, yani artacaktır.
 Örnek:

 N2 (g) + 3H2(g) ===> 2NH3(g) tepkimesine gore aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
 (a) 4×10 20 azot molekülü kaç hidrojen moleküyle birleşebilir ve bu sırada en çok kaç amonyak molekülü oluşabilir?
 (b) 0.6 mol N2 ile 0.6 mol H2 dan en çok kaç mol NH3 oluşabilir?
 (c) Eşit molekül sayısında azot ve hidrojen alınarak en çok 0.6 mol NH3 molekülü oluşabildiğine gore hangi elementten kaç mol artar?
 Çözüm
(a) Tepkimeye gore her azot molekülü üç katı sayıda hidrojen molekülü ile birleşebiliyor. Buna gore verilen azot miktarı, 12×1020 hidrojen molekülüyle birleşebilir ve 8×1020 amonyak molekülü oluşabilir.
 (b) 0.6 mol azot molekülü, 1.8 mol hidrojen molekülüyle tepkimeye girebilir. Oysa bu miktarda hidrojen molekülü yok. Demek ki hidrojen tepkimeye girecek, azot ise artacaktır. 0.6 mol hidrojen, 0.2 mol azot ile tepkimeye girer ve 0.4 mol amonyak oluşabilir.
 (c) Sonuçta 0.6 mol amonyak oluşabildiğine gore gereken azot ve hidrojen miktarı sırayla 0.3 mol ve 0.9 moldür. Eşit molekül sayısında yani eşit mol sayısında alındığına gore 0.9 mol azot ve 0.9 mol hdrojen alınmış olmalıdır. Demek ki 0.6 mol azot artmıştır.
 Örnek:

 Kalsiyum bromür kütlece yüzde 20 kalsiyum içerir. Eşit kütlelerde kalsiyum ve brom alınarak en çok 50 g kalsiyum bromür elde edilebildiğine gore hangi elementten kaç g artmıştır?
Çözüm
Tepkimeyi yazalım:
kalsiyum + brom ===> kalsiyum bromür
 20 g kalsiyum ile 80 g brom birleşebildiğine gore bu miktarlarda madde alınmış olsaydı 100 g bileşik elde edilecekti. Bunun yarısı kadar yani 50 g bileşik elde edildiğine gore 10 g kalsiyum ile 40 g brom tepkimeye girmiş olmalıdır. Fakat elementler eşit kütlede alındığına gore 40’ar gram alınmış olabilir. Öyleyse 30 g kalsiyum tepkimeye girmemiştir.

Yorum Bırak...