Kuran-ı Kerimde Geçen Adam Öldürmek İle İlgili Ayetler

Cinayetle ilgili kurandaki ayetler,
Kurandaki adam öldüymeyle ilgili ayetler

1. Ayet
Ey iman edenler öldürülenler hakkında size kısas yazıldı (farz kılındı) Özgüre karşı özgür, köleye karşı köle ve dişiye karşı dişi Fakat kimin (hangi katilin) lehine onun (maktulün) kardeşi (varisi veya velisi) tarafından bağışlanırsa, artık (yapılması gereken) örfe uymak (ve) ona (maktulün varis veya velisine) güzellikle (diyet) ödemektir Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir Artık kim bundan sonra tecavüzde bulunursa, onun için elem verici bir azab vardır (2/178)

Yorum Bırak...