Matematik – Trigonometrinin Kullanım Alanları

Trigonometrinin muazzam büyüklükte uygulama alanı vardır. Bahsedilen kullanım alanları ders kitaplarında ve kurslardan daha çok denizcilik, yeryüzü ölçümü, mimarlık ve benzeri alanlardır. Hatta trigonometri akademik alanlardaki sayılarda, öncül matematikte, mühendislikte ve fen bölümlerinde de yaygın olarak kullanılır. Matematikçi ve bilim adamı olmayan halkın arasında trigonometri başlıca ölçüm problemlerinde bilinir ve trigonometri müziğin teorisindeki gibi daha zor görünen yollarda kullanılmaz. Hala diğer kullanıcılar sayı teorisindeki gibi daha tekniktir. Dörtlü seriler ve dörtlü dönüşüm matematik başlıkları kabaca bilinen trigonometrik fonksiyonlara ve istatistik içeren sayısal alanlarında bulunan uygulamalara dayanır.
Trigonometrinin Uygulandığı Bazı Alanlar
Bilimsel alanlarda kullanılan trigonometri aşağıdaki alanlarda kullanılır:
Yankılanım, mimarlık, astronomi(okyanuslarda, uzayda, havada dolaşmak bunun için), biyoloji, haritacılık, kimya, sivil mühendislik, bilgisayar grafikleri, jeofizik, kristalografi(kristalleri inceleyen bilim), ekonomi(özellikle finansal marketlerde kullanılır), elektrik mühendisliği, elektronik, kara ve yersel araştırma, fizik bilimi, mekanik mühendisliği, makineler, sağlık alanı(CAT taraması ve ultrason), meteoroloji, müzik teorisi, sayı teorisi (ve bu nedenle kriptografi), okyanus coğrafyası, optik bilim, farmakoloji(ilaç bilimi), ses bilimi, olasılık teorisi, psikoloji, sismoloji(deprem bilimi), istatistik, ve görsel algılama
Bu alanlar birbirlerini trigonometri ile nasıl etkilerler
Aslında trigonometri hakkında her şeyi öğrenmenin yerine trigonometri bilgisinin nasıl kullanılması gerektiği bilgisine ihtiyaç duyulmuştur.Bu şu anlama gelir bu alanlardaki bazı durumlar trigonometri ile anlaşılamaz.Örnek olarak bir müzik profesörü matematik hakkında hiç bir şey bilmeyebilir fakat Pisagor’un müziğin matematik teorisini ilk yazarı olduğunu muhtemelen bu teoriyi bilir.
bu alanlardaki çabalardan bazıları yukarıda listelenmiştir. Trigonometrinin nasıl kullanıldığını hayal etmek zor değildir. Örnek olarak denizcilik ve haritacılık trigonometriyi kullanmak bir fırsattı ve bunların kullanımı ilk trigonometri ders kitabı için yeterli idi.müzik teorisindeki gibi trigonometri değerlendirmesi Pisagor’ un çalışmalarına bağlıdır.Farklı uzunluktaki seslerin iki farklı çıkışları olduğu Pisagor’ un dikkatini çekmiştir.Eğer bunlar benzer uzunluktaki küçük tamsayılar olsalardı, titreşen dizi şekli ve sinüs grafiği arasında benzerlik tesadüf olmazdı. Okyanus coğrafyasındaki bazı dalga şekilleri ve sinüs fonksiyonunda ki grafiklerdeki benzerlik rastlantı değildir. Diğer alanlardaki, ekonomi, iklim bilimi, biyolojik çalışmalar, mevsimsel periyotlar, sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını kapsar

Yorum Bırak...