Mektup Türünde Yazılmış Eserlerin İsimleri Nelerdir

Mektup Türünde Yazılmış Eserlerin Isimleri Nelerdir
Edebiyatımızda mektup tarzında ilk romanı, “Hüseyin Rahmi Gürpınar denemiş ve karı koca geçimsizliğini ele aldığı Mutallaka”yı yazmıştır. Daha sonra yazdığı Sevda Peşinde”nin ikinci bölümü, Ömer Seyfettin”in Bahar ve Kelebekler, Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür, Aşk ve Ayak Parmaklan, Sivrisinek, Lokantanın Esrarı, Memlekete Mektup hikâyeleri; Halide Edip Adıvar”ın Handan romanı, Harap Mabetler”deki imzasız mektuplar hikâyesi; Yakup Kadri Karaosmanoğlu”nun Kadınlık ve Kadınlarımız, Bir Serencam, Milli Savaş Hikâyeleri, Okun Ucundan”daki hikâyeleri; Reşat Nuri Güntekin”in Sönmüş Yaldızlar, Bir Damla Gözyaşı, Bir Hazin Hakikat, Yalan, Bir Hayal Kırıklığı, Kumandanın Şoförü hikâyeleri mektup tarzındadır. Bunlardan başka Halit Ziya, Mehmet Rauf, Ahmet Hikmet Müftüoğlu ve Sait Faik”in bir kısım hikâyeleri de mektup şeklinde yazılmışlardır”.

Bazı yerlere yapılan seyahatler de bazen mektup türünde yazılmıştır “Cenap Şahabeddin”in Hac Yolunda (1909) ve Avrupa Mektupları (1931), Ahmet Rasim”in Romanya Mektupları (1916), Falih Rıfkı”nın Londra Konferansı Mektupları (1931) ve gazete sütunlarında kalarak kitap haline henüz getirilmeyen Danimarka Mektupları, anılan yerlere yapılan seyahat sonucunda yazılmışlardır”.

Makale, röportaj ve sohbet türünde yazılan mektuplarda şunlardır: “Ahmed Mithat”ın iktisat, siyaset, kozmografya, matematik ile ilgili bilgiler verdiği Hallu”l-ukd (1892) ile Schopenhauer”in Hikmet-i Cedîdesi (1888), Ahbâr-ı Asara, Tamim-i enzâr (1892) adlı eserleri (makalelerden); Ahmet Rasim”in Şehir Mektupları (1912, fikra ve sohbetlerden); Mahmut Yesarî”nin Yakacık Mektupları (1938, röportajlardan) meydana gelmiştir” .

Edebiyatımızda az da olsa bulunan manzum mektuplarda, mektupların temel taşı olan tabilik, içtenlik oldukça zorlanır: “Şeyhî”nin Hüsrev ü Şirin”inde, Hüsrev´in Şirin”e ve Fuzûli”nin Leylâ ile Mecnûn”unda, Mecnûn”un Leylâ”ya yazdığı mektubu; Şehzade Beyazıd”ın Kanunî”ye, Kanunînin Beyazıd”a yazdıkları mektuplar; Bağdatlı Ruhî´nin devrinin bütün şairleri ile dostluk münasebeti için yazdığı kırk bir beyitlik kasidesi; Bayburtlu Zihnî´nin sevgilisine yazdığı üçer dörtlüklü iki ayrı mektubu; Ali Paşa”nın Mahmut Paşa”ya, Hafız Ahmed Paşa”nın Bağdat kuşatması sırasında IV.Murad”a, IV.Murad”ın Hafız Ahmed Paşa”ya verdiği cevabî mektupları; Edhem Pertev Paşa”nın Nefise Hanım”a annesi tarafından yazılan manzum mektubu (22 mısra); İsmail Safa”nın kardeşi Vefa”ya (üç) ve memleketi olan Trabzon”a yaptığı ziyaret dolayısıyla yazdığı mektupları, (Mevlid-i Pederi Ziyaret, 1894, yüz seksen dokuz beyit); Ziya Gökalp”in Atatürk”e hitap ettiği İstida (elli dört mısra) ve İkinci İstida (otuz iki mısra) başlıklı mektupları manzum mektuplara örnek gösterilebilir. Aka Gündüz”ün Balkan Savaşı sırasında İki Bayram”ı, Ana Mektupları (Bozgun, 1334), Halit Fahri”nin Bayram Mektubu(Cenk Duyguları, 1933), Kemalettin Kamu”nun İzmir Yollarında Son Mektup”u (N.R Evrimer, Kemaleddin Kamu, 1949), Orhan Seyfî´nin Sevgili”ye Mektup”u (Gönülden Sesler, 1928), Necip Fazıl Kısakürek”in Anneme Mektup”u (Ben ve Ötesi, 1932), Zindandan Mehmed”e Mektup”u (Çile, 1962), Bedri Rahmi”nin Birinci Mektup, İkinci Mektup (ve diğerleri, üçü birden 1953), Orhan Veli´nin Oktay”a Mektuplar´ı (Bütün Şiirleri 1960) edebiyatımızda belli başlı manzum mektuplardır”

Yorum Bırak...