NH3 SO2 LiF Atomlar Arasında Hangi Bağlar Meydana Gelir

Nh3 So2 Lif Atomlar Arasında Hangi Bağlar Meydana Gelir

NH3-SO2-LiF Bileşikleri NH3

Hangi elementlerden oluşmuştur?

1 adet azot ve 2 adet hidrojen elementinin birleşmesiyle oluşmuştur.

SO2
Hangi elementlerden oluşmuştur?


1 adet kükürt ve 2 adet oksijen elementinin birleşmesiyle oluşmuştur.

 

LiF

Hangi elementlerden oluşmuştur?

1adet lityum ve 1 adet flor elementinin birleşmesiyle oluşmuştur.

N (Azot)

Azot, periyodik cetvelde N simgesi ile gösterilen bir element olup atom  numarası 7 dir. Renksiz, kokusuz, tatsız ve atıl bir gazdır. Azot,  dünyaatmosferinin yaklaşık %78”ini oluşturur ve tüm canlı dokularında  bulunur. Azot ayrıca, amino asit, amonyak, nitrik asit, ve siyanür gibi  önemli bileşikler de oluşturur.

H (Hidrojen)

Hidrojen, (Yunanca: ὑδρογόνο = su yapan) element sembolü H olan, 1 atom  sayılı kimyasal elementtir. Standart sıcaklık ve basınç altında  renksiz, kokusuz, metalik olmayan, tatsız, oldukça yanıcı ve H2 olarak  bulunan bir biatomik gazdır. 1.00794 g/mollük atomik kütlesi ile tüm  elementler arasında en hafif elementtir. Periyodik cetvelde sol üst  köşede yer alır.

Hidrojen, evrenin kütlesinin %75”ni  oluşturan ve evrende en çok bulunan elementtir Ana hatta bulunan  yıldızların çoğunluğu plazma halinde olan hidrojenden oluşur. Elementel  hidrojen dünyada az bulunur. Endüstride metan gibi hidrokarbonlardan  üretilebildiği gibi, pahalı olsa da suyun elektrolizinden de  üretilebilir.

Hidrojenin en yaygın doğal  izotopu, nötronsuz protiyumdur. Hidrojen pek çok elementle bileşik  verebilir, suda ve pek çok organik molekülde bulunur. Suda çözünen  moleküller arasındaki asit-baz tepkimlerinde önemli rol oynar.  Schrödinger denkleminin analitik olarak çözülebildiği tek nötral molekül  olduğu için, hidrojen atomunun enerji basamakları ve bağ özellikleri  kuantum mekaniğinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

S (Kükürt)

Doğada çeşitli bileşikler halinde bulunan kükürt dahilen hafif laksatif  olarak kullanılır. Dıştan sürüldüğü zaman (losyonlar, merhemler)  asalakları öldürücü seboreyi giderici ve keratin eritici nitelikler  gösterir. Pek çok maddelerin moleküllerinde bir ya da birçok kükürt  atomu bulunur. Kükürdün varlığı bu maddelere sülfamit örneğinde olduğu  gibi bakteri öldürücü özellikler kazandırır.

Kükürt  gidermek bir maddeyi bileşiminde bulunan kükürtten ya da bir sülfürden  arındırmak (dökme demirde bulunan kükürt kireç ferromanganez ya da  sodyum karbonat katılarak giderilir). Kükürt sütü bir asidin hiposültid  üzerine etkimesi sonunda oluşan kolodal kükürt asıltısıdır. Çubuk  kükürt, silindir biçiminde dökülmüş kükürttür.

O (Oksijen)

Oksijen canlıların yaşamı için kaçınılmaz bir gazdır. Solunum için  gerekli olup organik maddelerin yükseltgenmesinde, kömür, gaz, odun gibi  maddelerin yanmasında yoğun şekilde tüketilir. Atmosferde %21 oranında  oksijen bulunmaktadır. Oksijenin kaynağını fotosentez sonucunda ortaya  çıkan serbest oksijen oluşturur. Denizlerdeki fitoplanktonlar ile  karadaki bitkiler, atmosfere oksijen verir. Fotosentez sırasında  üreticiler su ve karbondioksiti kullanarak güneş enerjisinin ve klorofil  pigmentinin de yardımıyla karbonhidratları sentezler. Bu sırada  atmosfere oksijen verirler.

Li (Lityum)

Lityum sembolü Li atom numarası 3 olan kimyasal elementtir. Periyodik  tabloda 1. grupta alkali metal olarak bulunur ve yoğunluğu en düşük olan  metaldir.

Lityum doğada saf halde bulunmaz. Yumuşak  ve gümüşümsü beyaz metaldir. Havada bulunan oksijenle reaksiyona giren  lityum, lityum oksit (Li2O) oluşturur. Bu oksitlenme reaksiyonunu  engellemek için yağ içinde saklanır. Hava ve su tarafından hızlı bir  şekilde oksitlenip kararır ve lekelenir. Lityum metali doldurulabilir  pillerde (örnek olarak cep telefonu ve kamera pili) ve ağırla yüksek  direnis göstermesi sebebiyle alaşım olarak hava taşıtlarında kullanılır.  Li+ iyonunun nörolojik etkilerinden dolayı, lityumlu bileşikler  farmakolojik olarak sakinleştiricilerde kullanılır.

F (Flor)

Flor, atom numarası 9, atom ağırlığı 19, yoğunluğu 1,265 olan, kokusu  ozonu andıran, kahverengimsi sarı renkte, halojenler grubunun ilk  elementidir (simgesi F). 1529 yılında Georigius Agricola, kalsiyum  florür bileşiğini tanımlamıştır. İlk defa 1886 yılında Henri Moissan  tarafından izole edilmiştir.

Yorum Bırak...