Osmanlı Toplumunda Aile Yapısı

OSMANLI TOPLUMUNDA AİLE YAPISIosmanli-tugrasi

Gruplar halinde yaşayan insanların oluşturduğu örgütlenmiş bütüne toplum denir.
Osmanlı toplumu denildiğinde ise; Osmanlı devleti sınırlarında yaşayan insan grupları; toplum yapısı denildiğinde ise bu gruplar arasındaki ilişkiler ve bu grupların örgütlenmesi biçim anlaşılır.
Osmanlı Devleti’nde ailenin temel yapısı, şer’i hukuka ve Türk töresine dayanıyordu.

Aile, devlet müdahalesinden uzak bir kurumdu.

Erkek birden çok kadınla evlenme hakkına sahipti. Ancak taşra ve alt sosyo- ekonomik gruplar arasında tek kadınla evlilik yaygındı.

Üstelik erkek tek taraflı boşanma kararını açıklamasıyla evlilik sona erebiliyordu. Kadınların boşanma isteğinde bulunabilmesi oldukça sınırlı idi.

Osmanlı toplumunda aile ; İslam’i değerlerin gelenek ve göreneklerin şekillendirdiği bir kurumdu.

Osmanlı ailesinde kadınların, bazı hakları diledikleri zaman kullanabildikleri görülmektedir ancak, gerçekte kadının hakkı yok denecek kadar azdı. Aile konumunda ailenin reisi, erkekti. Yani merkezi kilit kocaya aitti.

Çocuklarda aile reisinin genel kabul görmüş değerleri doğrultusunda sosyalleşiyorlardı.

Kadınlar çeyiz olarak getirdikleri mallar yanı sıra, sonradan da mülk edinebilmekte ve bunları diledikleri gibi kullanabilmekteydiler. Bu durum, İslam hukukundan kaynaklanıyordu. İslam hukuku, kadın ahlaklarına ilişkin getirdiği bu durum diğer ulusları da etkiliyordu.

Osmanlı toplumunda Müslüman olmayan ulusların aile yapıları, kendi dinleri, gelenekleri ve özel hukukları çerçevesinde şekillenmiştir.

Ancak Türk aile yapısı, onlar üzerinde etkiler yapmıştır. Müslüman olmayanlar kendi din kurallarına göre evleniyorlardı. Gerek Müslümanların gerekse Müslüman olmayanların evlenmeleri, şer’i mahkeme sicillerine kayıt ediliyordu. Osmanlı toplumda aile çok önemli bir yer tutuyordu.

Toplumca desteklenen ailenin, herkesin mutluluğu için önemi büyüktü.

Kaynak;

Önde yayıncılık, K Kara

Yorum Bırak...