Panel Nedir?

Panel Nedir?

Bir konuşmacı grubunun dinleyiciler önünde, genellikle bilimsel, sosyal ya da siyasî bir konuyu tartışmak amacıyla yaptıkları toplu görüşmelerdir.
Panelde bir başkan bulunur. Başkan, konuşmacıların ortasında yer alır. Konuşmacılar, bir masanın çevresinde toplanırlar. Panelde en az üç, en çok altı konuşmacı bulunur. Genellikle, küçük salonda ve az bir dinleyici önünde yapılan panellerde mikrofon bulunmaz. Ama, geniş bir topluluk önünde panel yapılacaksa konuşmacılar, mikrofon kullanmak zorundadır.
Panel tartışması sonunda dinleyiciler, konuşmacılara konuyla ilgili çeşitli sorular sorabilirler.

Panellerin özellikleri şöyledir:

  • Panellerde yarışma ve tartışma havası yoktur.
  • Başkan, konuyu belirtir, konuşmacıları tanıtır. Ele alınan konu ile ilgili bilgileri verir.
  • Başkan, konuşmacılara sorular yöneltir. Konuşmacılar da görüşlerini belirtirterek, gerekli bilgiler verirler.
  • Diğer konuşmacılarda konuşmakta olanın sözlerini özenle dinleyip, gerekli notu alırlar. Gerekirse, konuşmacının bazı görüşlerine katılmadıklarını nedenleri ile birlikte belirtirler.
  • Paneller, büyük bir salonda dinleyiciler önünde yapılabileceği gibi yayın organlarının stüdyolarında da yapılabilir.

Panel başkanının görevleri şöyledir:

  1. Konuyu ortaya koymak.
  2. Konuşmacılara sırayla söz hakkı vermek.
  3. Panelin sonunda konuyu derleyip toparlamak.
  4. Şartlar uygunsa dinleyenlere söz hakkı vermek.
  5. Konuşmacılara rahat bir ortam hazırlamak.

Panel: Bir konunun karara varılmadan, çeşitli yönlerden aydınlatılması için küçük bi topluluk önünde, sohbet havası içinde tartışılmasıdır.

Bir gerçeğin ortaya çıkarılması veya bir karara varılması amaçlanmaz.
Bir konunun değişik açılardan ele alınıp değişik düşüncelerin ortaya çıkmasına olanak sağlanır.
Topluma açık olarak gerçekleştirilir.
Başkan, başkanın etrafında konuşmacılar bulunur.
Panel başkanı konuyu ortaya koyar, konuşmacıların kendilerini rahat ifade edeceği bir ortam sağlar. Konuşmacıları tanıtır, yönetir ve panel sonunda forum yapılıp yapılmayacağı kararlaştırılır.
Panel bir konu üzerinde birlikte düşünme işidir.

Yorum Bırak...