sınıf öğretmenliği okul deneyimi 2 staj raporu

Öğretmen Adayının
Adı ve Soyadı : Erdoğan TÜRK
Fakülte No/Şube : 2003241150 – 4/D
Bölümü : İlköğretim Bölümü
Ana Bilim Dalı : Sınıf Öğretmenliği
Öğretim Yılı ve Dönemi : 2006/2007 – Güz
Uygulama Okulunun Adı :Tütün İhracatçılar Birliği İ.Ö.O
Uygulama Öğretmeninin Adı ve Soyadı : Ülfet KANMAZ
Uygulama Öğretim Elemanın Adı ve Soyadı :Yrd.Doç.Dr Mehmet MABOÇOĞLU
Etkinlik 1 : Dönem Planı

TARİH
KONU

11.10.2006
Dönem planı

18.10.2006
Yönerge ve açıklamalar

01.11.2006
Soru sorma çalışmaları

08.11.2006
Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü

15.11.2006
Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi
22.11.2006
29.11.2006 Ders kitaplarından yararlanma

06.12.2006
Grup çalışması
13.12.2006

20.12.2006
Çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması
27.12.2006 Değerlendirme ve Kayıt Tutma
10.01.2007 Test hazırlama, puanlama, analiz
Öğretmen Adayının
Adı ve Soyadı : Erdoğan TÜRK
Fakülte No/Şube : 2003241150 – 4/D
Bölümü : İlköğretim Bölümü
Ana Bilim Dalı : Sınıf Öğretmenliği
Öğretim Yılı ve Dönemi : 2006/2007 – Güz
Uygulama Okulunun Adı :Tütün İhracatçılar Birliği İ.Ö.O
Uygulama Öğretmeninin Adı ve Soyadı : Ülfet KANMAZ
Uygulama Öğretim Elemanın Adı ve Soyadı :Yrd.Doç.Dr Mehmet MABOÇOĞLU
Etkinlik 2 : Yönerge ve Açıklamalar

Öğretmenimiz derse giriş ve hazırlık için ortalama 5 dakika kadar bir zaman harcamıştır. Özellikle çocukların dersi dinlemelerini uyarılar yaparak belirtmiştir. Dersin başında ; ne işleneceği, bu derste ne öğrenileceği hakkında açıklama yapmıştır. Kendisini dinleyen öğrencilerin olduğunu fark edince de ; “Ben dışarı çıkıyorum” diyerek öğrencilerin yanlışını anlamalarını sağlamış hem de dikkatini üstüne çekmiştir. Öğretmenler çocukların dikkatlerini çekmek için çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Kimisi tahtaya ve ya masaya elindeki sopa ya da kalemle vurarak ses çıkartır. Kimisi de konuşmalarıyla ya da bağırarak sınıfa hakim olmaya çalışmaktadır.

Derste öğretmenimiz sahip olduğu temel düşüncelerini mantık bütünlüğüne sahip olarak sıra ve düzen içinde vermeye çalışmıştır.Türkçe dersinde iyiliğe karşı iyilik yapma ve kötülüğe karşı iyilik yapma işlenmektedir. Bu konu öğrencilerle karşılıklı diyalog kurularak işlenmiştir. Yapılması gerekeni direk olarak söylemeyip öğrencilerin her birine “sen olsaydın ne yapardın?” şeklinde sorular yöneltilmekte ve çeşitli cevaplar alınmaktadır. Her öğrencinin düşüncelerine de saygı gösterilmektedir. Düşünceler arasında bağlantılar kurulmaya çalışılmakta en sonunda da olaylar bir sonuca bağlanmaktadır. Herkes iyiliğe karşı iyilik yapar ama kötülüğe karşı iyilik yapmak zordur sonucuna varılmıştır. Yanlış cevap veren öğrenciler terslenmemiştir. Onlara başka sorular sorularak ve ya başka söz hakkı verilerek yanlışlarını anlamalarını sağlanmaya çalışılmıştır. Çok konuşan ya da derse ilgisiz hareket halinde olan öğrencilere daha çok söz hakkı verilerek ya da omuzlarına dokunarak onlarında derse katılmaları sağlanmıştır. Öğretmenimiz bu dersi öğrenci merkezli olarak işlemeyle çalışmıştır. Onlara sorular yönelterek düşüncelerini almaya çalışmış ve konu hakkında düşünmeye yönlendirmiştir.

Öğretmenimiz ders anlatım sırasında açık, anlaşılır ve akıcı bir dil kullanmıştır. Cümlelerini kurarken çocukların seviyelerini göz ardı etmemiştir. Kısa ve anlaşılır cümleler kurmuştur. Onların anlamadığı bir şey olursa bunu ilk önce sınıfta sorup “bilen var mı?” dedikten sonra kendisi gerekli açıklamayı yapmıştır. Konuyu somutlaştırmak için anlaşılır örnekler kullanılmaktan biraz uzak durulmuştur. Örneğin ; çocukların kendi yaşantılarına ait örnekler verilebilirdi. Ayşe senin saçını çektiğinde sen ona ne yaptın ya da biri sana tokat vurursa sen ne yaparsın diye somutlaştırıcı örnekler kurulabilirdi diye düşünüyorum. Ancak düşünce birkaç kez tekrarlanarak çocukların kafalarına yerleştirmeleri sağlanmıştır. Konu anlatımında her hangi bir görsel araç ya da gereç kullanılmamıştır. Ama dramatisazyondan yararlanılabilirdi. Ders sonunda dönüt biraz ihmal edilmiştir. Konu yalnızca yapılması gerekenlerin anlatılması şeklinde işlenmiştir. Öğretmenimiz ders işleniş sırasında neredeyse sınıf içinde hiç gezmemiştir. Ortadaki öğrenci sıralarından birinde oturarak dersi işlemiştir. Jest, hareket ve mimiklerinden yararlanma imkanı da bu şekilde olmamıştır. Ama ses tonunu iyi kullanmış. Vurgulanmalarda ve duraksamalarda dikkatli olmuştur. Sesi sınıfın her yerinden duyulmuştur. Ortada oturduğu için arkasında kalan öğrencilerle göz teması neredeyse hiç yoktur. Öğrenciler sorulan sorulara cevap verebilmek için ayağa kalkarak parmak kaldırmaktadır. Bu durumu onları uyarak düzeltmeye çalışmıştır. Sessizce oturarak parmak kaldıranlara söz hakkı verilmiştir. Öğrencilerin sözünü kesmemekte onları dikkatlice dinlemektedir. Diğer öğrencilerinde dinlemesini sağlamaktadır. Öğretmenimiz kendiside yanlış yaptığı zaman öğrencilerinden özür dilemektedir. Bu şekilde öğrencilere saygı göstermekte ve saygının önemini kavratmaktadır.

Öğretmen Adayının
Adı ve Soyadı : Erdoğan TÜRK
Fakülte No/Şube : 2003241150 – 4/D
Bölümü : İlköğretim Bölümü
Ana Bilim Dalı : Sınıf Öğretmenliği
Öğretim Yılı ve Dönemi : 2006/2007 – Güz
Uygulama Okulunun Adı :Tütün İhracatçılar Birliği İ.Ö.O
Uygulama Öğretmeninin Adı ve Soyadı : Ülfet KANMAZ
Uygulama Öğretim Elemanın Adı ve Soyadı :Yrd.Doç.Dr Mehmet MABOÇOĞLU
Etkinlik 3 : Soru Sorma Alıştırmaları

Soru sorarken dikkat edilecek noktalar şunlardır :

1. Soruyu sorduktan sonra öğrencilere düşünmeleri için yeterli zamanı vermeliyiz. Bu zaman hızlı düşünenlere göre değil sınıfın geneline verilmelidir. Öğrenciler bulduğu cevabı hemen söylemek isterler. Bu davranışların önüne geçilmeli ve diğer öğrencilere de düşünmeye zaman sağlanmalı.
2. Sorular sınıf içinde değişik öğrencilere sorulmalıdır.
3. Sorulara cevapları sadece öğretmenin söz hakkı verdiği öğrenci cevaplandırmalıdır.
4. Sorular daha önceden hazırlanmış olmalı ve açık bir ifade de olmalıdır.
5. Sorular istenilen cevaba göre açık bir şekilde şekillendirilmelidir.
6. Öğrencilere sorulan her bir sorunun amacı olmalıdır. Soru sormak için soru sorulmamalıdır.
7. Sorulan sorular öğrencilerin seviyesine uygun olmalıdır.
8. Sorulara verilen cevaplar doğruysa hemen pekiştirilmeli yanlış ise hemen düzeltilmelidir. Aksi takdirde öğrencilerde yanlış anlama olabilir.

Soru türleri ;
1. Hatırlatmayı yoklayan sorular: Hatırlanması beklenen olgular ve diğer bilgi birikimi öğelerinin sorulduğu sorulardır.
2. Belli ve tek bir yanıtı olan sorular: Düşünmeye gerek kalmadan net bir cevabı olan sorular
3. Bellik ve tek bir yanıtı olmayan sorular: Düşünmeye gerek kalmadan net olarak birden fazlası olan sorulardır.
4. Değerlendirme soruları: Öğrencilerin neler öğrendiğini ölçmek için kullanılan sorulardır.

Öğretmenin öğrencilere soru sorma amaçlarını aşağıdakiler gibi sıralayabiliriz :

1. Öğrencileri öğrenmeye güdüleme
2. Dersi, öğrencilerin kendi deneyimleriyle ilişkilendirme
3. Öğrencilerin neleri hatırlamakta olduklarını anlama
4. Öğrencilerden, öğretim ile ilgili dönüt sağlama
5. Öğrencilerin öğrenmekte olup olmadıklarını anlama
6. Öğrencilerin düşünmelerini sağlama
7. Öğrencilerin, konuşmalarına yardımcı olma
8. Problemleri çözme
9. Öğrencilerin birbirlerinden öğrenmelerini sağlama
10. Sınıfı denetim altına alma

Ülfet öğretmen genelde her derste bir önceki işlemiş oldukları konu ile ilgili sorular soruyor. Geçmiş konuların hatırlanmasına yardımcı oluyor. Doğru cevap veren öğrencilere aferin diyerek onları derse motive ediyor. Yanlış cevap veren öğrencilere ise, mimikleri ile cevabın yanlış olduğunu, düzeltmesi gerektiğini belirtir ifadeler kullanıyor. Öğretmen genelde hatırlamaya yönelik sorular soruyor, ayrıca, yorumlayıcı sorulara da ağırlıklı olarak yer veriyor. Öğretmen geçen hayat bilgisi dersinde öğrencilere resimler yorumlatmıştı. Bu resimlerde neler anlatılıyor, bu resimde anlatılmak istenen nedir? Tarzında sorular soruyor. Öğrenci bu yöntemle daha çok düşünecek ve orijinal cevaplar verebilecektir. Öğrenci burada olaya kendi yorumunu koyuyor ve doğruyu kendisi düşünerek etkin şekilde ifade ediyor.

Anlatılan dersin sonunda bir değerlendirme aşaması olarak öğrencilere, o derste anlatılanlar hakkında sorular yöneltiyor. O derste anlatılanlar ile daha önceki derste anlatılan dersler ile bağlantılar kurarak çeşitli sorular da öğrencilere yöneltiliyor.

Öğrencilere sorular yöneltilirken, erkek-kız, çalışkan-tembel, dinleyen-dinlemeyen ayrımı yapılmaksızın homojen şekilde davranılıyor.

Öğretmenin sorduğu sorulara zorluk derecesine göre zaman tanınıyor. Öğrencilere yeteri kadar düşünme payı veriliyor. Sorular sorulurken soru cümleleri sade ve anlaşılır niteliktedir. Bu da öğrencilerin soruya verdikleri cevabın süresini kısaltmaktadır.

Bu etkinlik için test hazırlığı “Okul Deneyimi” dersinin ikinci dönem olan kısmında yapılacaktır. Staj grubundaki arkadaşlarla her hangi bir test hazırlamadık ancak gözlemci olarak bulunduğumuz sınıfta üç kez test uygulamasında bulunduk. Bu uygulamada çocukların durumunu gözleme fırsatımız oldu

Testte yer alan sorular sınıf seviyesine oldukça uygun zor ve anlamsız suru testlerde bulunmuyor. Bu değerlendirmenin sağlıklı bir şekilde yapılması açısından oldukça önemli etken olarak gördüm. Test soruları hazırlanırken çok dikkat edilmelidir. Karmaşıklığı yer verilmemesi gerekir. Uygulanan testlerin seviyeye uygun olması, öğrencilerin başarılarını arttıran bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

[reklam]
Öğretmen Adayının
Adı ve Soyadı : Erdoğan TÜRK
Fakülte No/Şube : 2003241150 – 4/D
Bölümü : İlköğretim Bölümü
Ana Bilim Dalı : Sınıf Öğretmenliği
Öğretim Yılı ve Dönemi : 2006/2007 – Güz
Uygulama Okulunun Adı :Tütün İhracatçılar Birliği İ.Ö.O
Uygulama Öğretmeninin Adı ve Soyadı : Ülfet KANMAZ
Uygulama Öğretim Elemanın Adı ve Soyadı :Yrd.Doç.Dr Mehmet MABOÇOĞLU
Etkinlik 4 : Dersin Yönetimi ve Sınıfın Kontrolü

Öğrenciler ders başlamadan önce zilin çalmasını bekliyorlar. Ders zili çalınca sınıf içindeki karmaşa biraz daha azalıyor. Her öğrenci kendi sırasına geçiyor. Gürültü tam olarak kesilmese de yerlerinde öğretmenlerini bekliyorlar. Öğretmenimiz biraz geç olarak içeri girer girmez bütün öğrenciler ayağa kalkıyor. Öğretmen oturmalarını söyleyince yerlerine oturuyorlar. Yerlerine oturmanın verdiği rahatlıkla aralarında konuşmalar başlıyor. Biraz boş bırakılırsa sınıf gürültü başlıyor. Buna fırsat vermemek için öğretmenimiz en kısa süre içerisinde derse başlıyor. Bu sırada öğretmen hangi ders işlenecekse konu hakkında bilgi veriyor. Daha önce öğrenilen geçmiş öğrenmelerin kısa bir tekrarı yapılıyor. Öğretmenimiz çocukların dikkatlerini konu üzerinde toplamak için özellikle en çok konuşan ya da hareket halinde olan öğrenciye tahtayı temizlettiriyor ve ya öğrencilerin bulunduğu sıralardan birine oturup tahtadaki öğrenciye yazı yazdırıyor. Bu genelde sınıfa yöneltilen soru oluyor. Bu şekilde derste başlamış oluyor. Başka şeylerle ilgilenen öğrenciye isimleriyle hitap edip onları uyarıyor susmalarını sağlıyor. Ya da yüksek sesle konuşan öğrencinin yüzünü görmese de sesinden tanıyor ve susmasını söylüyor. Sınıfa geç giren öğrencilerin çok çabuk yerine geçmesi söyleniyor. Zaten öğrenciler izin istemeden yerine geçiyorlar. Bu öğrencilerin dersi bölmelerine izin verilmiyor. Gürültü çok fazla olursa ya da öğrencilerden bazıları hata kabul edilir bir şey yapılırsa bu öğrenciler tahtaya çıkıp tek ayak üzerinde durma cezası alıyorlar. Bir süre sonra tahtadaki öğrencilere sorulan sorulara cevap hakkı sağlanıyor. Doğru cevap veren öğrenci yerine oturuyor. Veremeyen öğrenci ise doğru cevap verebileceği bir soru olana kadar tahtada kalıyor. En sonunda bu öğrenciler ya af ediliyor ya da öğretmen yanlarına gidip kulaklarını çekiyor bir takım öğütler vererek yerlerine geçmelerini söylüyor.

Ders sırasında öğrencilere her zaman isimleriyle hitap ediliyor.sorulan sorular bazen anlaşılmayabiliyor.sorunun öğrenci tarafından anlaşılmadığının bilincine varan öğretmen daha açık sorular yöneltiyor. Öğretmenimiz öğrencilerle konuşurken onlara sorular yöneltirken elinden geldiği kadar öğrencinin yüzüne bakmaya çalışıyor. Bir yandan da sınıfa göz gezdiriyor.diğer yandan elindeki kitabına bakıyor. Bu yüzden konuşan öğrenciyle göz teması kesilebiliyor. Sınıftaki diğer öğrencilerde kontrol altında tutuluyor. Konuşan arkadaşlarını dinlemeleri isteniyor. Öğrenciler bazen çok uzun düşünüp yavaş cevap verebiliyorlar. Bu durumda öğrencinin çabuk olması isteniyor. Öğretmenimiz düşünen öğrencisine “hadi biraz çabuk ol” diyor. Soruyu bilen öğrenciler parmak kaldırarak “öğretmenim” diye bağırıyorlar. Öğretmenimiz “şitt” diyerek söz alana cevap hakkı tanıyor. Cevap hakkı genellikle dersten kopmuş olan başka şeylerle uğraşan ya da az parmak kaldıran öğrencilere verilerek onlarında derse katılımı sağlanıyor.

Öğretmen sınıf içinde gezmeyip bir yerde otursa ya da öğretmen masasında olsa da sınıfın tamamına sahip olabiliyor. Ama sınıf içinde sürekli dolaşırsa hakimiyet daha iyi sağlanacaktır. Sınıfta her öğrencinin yanına gitmek hem öğretmenin sesinin her yere ulaşmasını sağlar hem de öğrenciler daha iyi motivasyon olurlar. Dikkatleri dağılmaz.

Ders esnasında övgü ve cesaretlendirmelerden pek yararlanılmıyor. Ancak doğru cevap veremeyen öğrencide ayıplanmıyor. Doğru cevabı verecek öğrenci bulununcaya kadar öğrencilere söz hakkı veriliyor. Öğrenciler söz hakkı verilmiş öğrencinin beklemesine ya da yanlış cevap vermesine tahammül edemiyorlar. Sabırsızlanıp kendileri cevap hakkı alabilmek için çaba harcıyorlar.bu durumda öğretmenimiz saygılı olma konusunda öğrencileri uyarıyor. Ayağa kalkmalarını oturdukları yerden sessizce parmak kaldırmalarını onları gördüğünü belirtiyor. Kısa süre önce öğrenilmiş olan bir konunun öğrencilerin bilememesi durumunda öğretmenimiz öğrencileri kınıyor. Her gün düzenli olarak ders çalışmalarını yapılan çalışmaların evde tekrarlanması gerektiğini belirtiyor.

Ders bitimine doğru öğrenilen konular kısa bir tekrar ediliyor. Ders sonu ziline yakın öğrenciler hareketlenmeye başlıyor. Özellikle ders zili çaldıktan sonra öğrencileri tutmak çok zor oluyor. Ancak öğretmenimiz henüz dersine son vermediği için öğrencilerin dağılmalarına “size çıkın demedim” diyerek engelliyor. Teneffüs zamanından iki ya da üç dakika geç çıkılıyor. Ancak öğretmenleri zilinden sonra öğretmeni sınıfa iki üç dakika geç girerek bu süreyi dengelemiş oluyor.

Yorum Bırak...