Türkçe – Sayıların yazım kuralları – Konu Anlatım

Sayıların yazım kuralları
sayıların yazım kuralları
sayıların yazımı
türkçede sayıların yazımı
Sayıların Yazımı:
*Harfle yazılan sayılarda her sayı ayrı yazılır
Bin dokuz yüz on dokuz
kırk beş*Edebi yazılarda, küçük sayılar rakamla gösterilmez
Evden ayrılalı üç gün olmuştu

*Matematiksel ifadelerde ve tarihlerde sayılar rakamla yazılır
Tarlanın bir kenarı 100 m dir
Yıl 1976’ydı

*Çok sıfırlı sayılarda; sıfırlı basamaklar harfle yazılabilir
5 milyar

*Para ile ilgili sayılar, bitişik yazılır
Üçyüzotuzbeşmilyaryediyüzaltmı şsekizmilyon TL

*Sayılara gelen ekler kesme işareti ile ayrılır ve ek, sayının okunuşuna göre şekillenir
Saat 5’te ayrıldı
1917’de
1330’da
16’ncı

Yorum Bırak...