Türkçe’nin En Uzun Kelimeleri

Türkçenin en uzun kelimesi, cümlesi veya Türkçedeki rekor kelimeler hep merak edilmiştir. Ortaokul sıralarından itibaren neredeyse tüm öğrencilerin eğlenceli bir oyunu hâline gelen Türkçedeki kelime rekorları, Guinness rekorlar kitabına girmeye aday olarak karşımıza çıkıyor. Aslında eğlenmek için üzerinde düşündüğümüz bu konu, Türk’ün dil becerisinin yüksekliğini de göstermesi bakımından önemlidir. Çünkü Türkçenin sondan eklemeli yapısı sayesinde inanılmaz uzun kelimeler; anlatım gücü sayesinde de sayfalar dolusu bir cümle ortaya çıkabilir.

Belki dünyanın en uzun insanı, dünyanın en yüksek köprüsü, dünyanın en kalabalık şehri gibi konular daha çok ilginizi çekiyor olabilir. Bu türde enleri görmek için “Dünyanın Enleri” sayfamıza bakabilirsiniz. Türkçenin enlerine bakınca, hepsini gölgede bıracak türden bir akıl karmaşası yaşayacağınızı garanti edebilirim. Diksiyon tekerlemelerinde kullanmak için üretilmiş gibi, söylenmesi resmen dil cambazlğı gerektiren kelimeleri özenle sizler için seçtik, derledik, topladık…

Daha önce “Çekoslavakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?” olarak hafızamıza kazınan en uzun kelimenin, yerini “Afyonkarahisarlılaştıramadıklarımızdan mısınız?” kelimesine bıraktığını zannederken, son tahlilde sivri zekâlı bir Türk’ün ürettiği “muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine” kelimesi, akıllara durgunluk verebilecek cinsten. İçerisinde tamı tamına 22 tane ek bulunan bu kelime toplam 70 harften oluşuyor. Türkçenin en uzun kelimesini elinden alacak bir rakip henüz ortada yok; fakat aklınıza gelecek adayı yorum ile paylaşırsanız listeye ekleyebiliriz.

Türkçenin Enleri

Türkçenin en uzun kelimesi:
muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine (70)

• En uzun kısaltma:
İYSSKSİİD (İş Yerinde Sağlık, Sağlık Korunması ve Sigorta İle İlgili Danışma (Komitesi))

• Türkçedeki en uzun atasözü:
Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır. (57)

• Türkçedeki en kısa atasözü:
Aç ayı oynamaz. (12 harf)

• En uzun bir sesli bir sessiz giden kelime:
mücadelecileşiveremeyebileceğimizin (35)

• Harf tekrarı içermeyen en uzun ekli kelime:
hüpletiyormuşsanız (18)

• Harf tekrarı içermeyen en uzun eksiz kelime:
jeosantrizm (11)

• Sadece bir harfi farklı olan en uzun fiil çifti:
karalamak, paralamak (9)

• Sadece bir harfi farklı olan en uzun isim çifti:
mahrumiyet, mahkumiyet (10)

• Türk Dil Kurumu’ndaki en uzun kelimeler:
ademimerkeziyetçilik, elektroansefalografi, kuyruksallayangiller (20)

• En uzun palendromik kelime:
esneyemeyense (13)

• Tersten okunduğunda da anlamlı olan ve palendrom olmayan en uzun kelime:
ıralamamalara, aralamamaları (13)

• Alfabemizin ilk 14 harfi ile yazılan en uzun kelime:
affedicideki (12)

• Alfabemizin son 14 harfi ile yazılan en uzun kelime:
tutuşturtuşumuzunmuş (20)

• En uzun sıfat-deyim:
iç güveysinden hallice (3 kelime)

• En uzun fiil-deyim:
anasından emdiği süt burnundan gelmek (5 kelime)

• En uzun söz-deyim:
Geline oyna demişler, yerim dar demiş; yer göstermişler, yenim dar demiş. (11 kelime)

• En çok anlamı olan kelime:
çıkmak

• Farklı köklere sahip olup en çok anlamı olan kelime:
karın (4 anlamı: kar kelimesinin 1.tekil şahıs iyelik hali, karmak fiilinin 2. çoğul şahıs emir hali, karı kelimesinin 2. tekil şahıs iyelik hali, karın kelimesi)

• Farklı kökenlerden gelen en çok anlama sahip kelime:
an (4 anlamı: sınır; lahza; zihin; anmak fiilinin emir hali.)

• En çok anlamdaşı olan kelime:
tuvalet, ayakyolu, memişhane, apteshane, kenef, hela, yüz numara, kademhane (8)

• En çok kelime içeren anagram grubu:
çakır, çarık, çarkı, çıkar, çıkra, çırak, kaçır, kıraç, arkçı, ırkça (10)

• En uzun çekim eksiz anagram çifti:
kıyaslamak, sayıklamak (10)

• En uzun çekim ekli anagram çifti:
kıyaslayamayabileceklerdenmişsiniz, sayıklayamayabileceklerdenmişsiniz (34)

• Harfleri sıralı olan en uzun kelime:
dekorsuz (8)

• En çok sessiz harfi sıralı olan kelime:
bıçaklamanız (7)

• Harfleri ters sıralı olan en uzun kelime:
Soğdca (6)

• En çok sessiz harfi ters sıralı olan kelime:
yatırmak (5)

• Harfleri sıralı olan en uzun cümle:
Aç değil mortuz. (13)

• Harfleri ters sıralı olan en uzun cümle:
Vur, on mıh feda! (12)

• İçinde en çok çekim eksiz kelime okunabilen kelime:
kalabalık (12 tane)

• Okunabilen kelimeler:
kal, kala, al, ala, alabalık, la, ab, aba, abalı, bal, balık, alık

• Türkçenin Almanca’da da anlamı bulunan en uzun kelimesi:
kalender (8) (Almanca’da “takvim”, Türkçede “gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan”)

• Türkçenin İngilizcede de anlamı bulunan en uzun kelimesi:
define (6) (İngilizce’de “tanımlamak”)

• En güzel Türkçe kelimeler:
elveda, kakafoni, nisyan, pıskırmak, lütfen, tebessüm

Bir Harfi En Çok İçeren Kelimeler

• En çok “a harfini” içeren kelime:
alafrangalaştıramayacaklardansalar (13)

• En çok “b harfini” içeren kelime:
beybabalaşabilen (4)

• En çok “c harfini” içeren kelime:
seccadecileşebilecek (4)

• En çok “ç harfini” içeren kelime:
çiçekçiymişçesine (4)

• En çok “d harfini” içeren kelime:
didindirdiklerimizdendir (6)

• En çok “e harfini” içeren kelime:
gelenekselleştiriveremeyebileceklerdenseler (15)

• En çok “f harfini” içeren kelime:
şeffaf (3)

• En çok “g harfini” içeren kelime:
gepgergin (3)

• En çok “ğ harfini” içeren kelime:
dağdağasızlığa (3)

• En çok “h harfini” içeren kelime:
hahhah (4)

• En çok “ı harfini” içeren kelime:
sıkıntısızlaştırıcılığınızın (11)

• En çok “i harfini” içeren kelime:
kişiliksizleştiricileştiriverebileceklerimizdenmişsiniz (15)

• En çok “j harfini” içeren kelime:
jeoloji (2)

• En çok “k harfini” içeren kelime:
kikirikleşecektik (5)

• En çok “t harfini” içeren kelime:
tellallaşılabilmeli (7)

• En çok “m harfini” içeren kelime:
mükemmelleşemememmiş (7)

• En çok “n harfini” içeren kelime:
anneanneninkininsin (9)

• En çok “o harfini” içeren kelime:
otokontrolsüzleşiyor (5)

• En çok “ö harfini” içeren kelime:
mösyö (2)

• En çok “p harfini” içeren kelime:
papazlaşıp (3)

• En çok “r harfini” içeren kelime:
muharrirleştirivermişlerdir (7)

• En çok “s harfini” içeren kelime:
hassasiyetsizleşseymişsin (6)

• En çok “ş harfini” içeren kelime:
şişikleşmişmiş (5)

• En çok “t harfini” içeren kelime:
tattırttıktan (6)

• En çok “u harfini” içeren kelime:
unutturuculuğumuzunmuş (10)

• En çok “ü harfini” içeren kelime:
düşündürttürücülüğümüzünmüş (11)

• En çok “v harfini” içeren kelime:
verevleşivermek (3)

• En çok “y harfini” içeren kelime:
yayımlayamayayım (5)

• En çok “z harfini” içeren kelime:
lezzetsizleşemezseniz (5)

İçindeki Harf Sayılarına Göre Kelimeler

• 2 harften oluşan en uzun kelime:
ememememe (9)

• 3 harften oluşan en uzun kelime:
yamayamamaya, yamayamamama (12)

• 4 harften oluşan en uzun kelime:

mayalayamamamla (15)

• 5 harften oluşan en uzun kelime:
mayalayamamalıyım (17)

• İçindeki her harf birden fazla geçen en uzun kelime:
serserileşememişlerse (21)

• İçindeki her harf tam ikişer kez geçen en uzun kelime:
berberinin (10)

• İçindeki bütün harfler ya bir ya da iki kez geçen en uzun kelime:
törpüleyemiyormuşsanız (22)

• İçinde en çok sayıda farklı harf bulunduran kelime:
gölcükleştiriyormuşsanız (20)

• Sesli harflerin sessiz harflere oranı en yüksek kelime:
aile, iade (3/1)

• Sessiz harflerin sesli harflere oranı en yüksek kelime:
sfenks, sprint (5/1)

• Peşpeşe gelen en çok sesli:
suiistimal (3)

• Peşpeşe gelen en çok sessiz:
angström (5)

• Bir seslinin bir kelimede en çok kullanımı (başka sesli yok):
badanalayamayacaklardansalar (12)

• Bir sessizin bir kelimede en çok kullanımı (başka sessiz yok):
anneannenin (6)

Kişi ve Yer İsimleri Üzerine En’ler

• En uzun ad:
Abdulmuttalip (13)

• En uzun soyad:
Kocakethüdaoğullarından (23)

• En çok ad:
Hasan Hüseyin Kerem Uğur Arda (4)

• En sık rastlanan ad soyad:
Mehmet Yılmaz

• En sık rastlanan aynı ad soyad:
Yılmaz Yılmaz

• En uzun il adı:
Afyonkarahisar (14)

• En uzun ilçe adı:
Şereflikoçhisar (15)

• En uzun cadde, sokak adı:
Bestekar Selahattin Pınar Sokak (23)

Yukarıda sıralanan rekor kelimelerin bir kısmı, içerdikleri seslerin benzerlik veya farklılıkları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bir kısmı ise söyleyiş veya ifade ettikleri anlam yönüyle ilginç oldukları için rekor kabul edilmiştir. Fakat içlerinde öyle kelimeler vardır ki, bunların başka dillerde karşılığı veya emsali bulunamaz. Bunlar, Türkçenin sondan eklemeli bir dil olmasının getirmiş olduğu esnekliğin sonucudur ve Türkçenin matematiksel gücünü ortaya koyar niteliktedir.

Örneğin “Afyonkarahisarlılaştıramadıklarımızdan mısınız?” cümlesini İngilizce ifade etmek istersek, “Aren’t you one of those people whom we tried unsuccessfully to make resemble the citizens of Afyonkarahisar?” gibi upuzun bir cümle ortaya çıkıyor. İngilizcede 17 kelimeyle anlatılanı, bir Türkçe kelimeyle anlatabiliyoruz yani. Dahası, İngilizcenin bittiği an olarak, “Üç travesti cadı, üç Swatch saatin butonuna bakıyorlar. Hangi travesti cadı, hangi Swatch saatin hangi düğmesine bakıyor?” cümlesini İngilizceye çevirerek okumaya çalışırsak, sanırım bu da İngilizcenin rekoru olmuş oluyor: “Three switched witches watch three Swatch watch’s switches. Which switched witch watches which Swatch watch’s which switch?”

Kaynak: https://www.cokbilgi.com/yazi/turkcenin-enleri-rekor-kelimeler/

Bir Yorum Var

  1. BİRSEN MELİS ÖZTÜRK

Yorum Bırak...