Vidin Destanı – Vidin Destanının Konusu

Vidin Destanının konusu, Vidin Destanı biçimi

Vidin Destanı, Aşık Fakiri Sındı’nın yazmış olduğu destandır.

Destanın asıl adı: “Destan-ı Muharebe-i Vidin”dir. Vidin Savaşı Destanı manasına gelir. Destan üç ayrı kaynağa göre; 22, 23, ve 26 dörtlüktür. Ayrıca destan, Silistre ve Plevne destanlarıyla büyük ölçüde benzerlik göstermektedir.

Bu destan henüz yakın tarihimizde ışığa çıkarılmıştır ve Bulgaristan Türkleri Edebiyatı için önem teşkil etmektedir.

Konusu

Kırım Savaşı’nın Balkanlarla olan uzantısı, Türk ordusunun kahramanlıkları, komutanlar, mücadele ve zafer ele alınmaktadır.

Biçimi

On bir heceli klasik şiirin 6/5, bazen 4/4/3 kalıbı kullanılmıştır. Aaab uyak sistemine göre kurulmuş, tunç ve tam uyaklar öncelik göstermiştir.

Yorum Bırak...