Yeryüzündeki sıcak suların dağılışı

Depremler ve volkanların yaygın olarak oluştuğu alanlar, aynı zamanda sıcak su kaynaklarının da yaygın olarak dunyada-sicak-su-dagilimioluş*tuğu alanlardır. Bugün Japonya’da 500′ün üzerinde sıcak su kaynağı yer almaktadır. Yağışlarla yeryüzüne inen sula*rın bir bölümünün yer altına sızmasıyla yer altı suları olu*şur. Yer altı suyunun, yakınındaki bir magma kütlesi tarafın*dan ısıtılmasıyla sıcak sular oluşmaktadır. Yer altında kay*nayıp buharlaşan sıcak sular fay kırıklarını takip ederek yeryüzüne ulaşıp sıcak su kaynakların; oluşturmuştur.
Bazen de sıcak su ve buhar, yer kabuğunda dar bir çatlak*ta tutulur ve volkanik basıncın etkisiyle yeryüzüne püsküre-rek çıkar. Bu tip sıcak su kaynaklarına ise gayzer adı verilir. Gayzerler, volkanik basıncın artıp azalmasına bağlı olarak belli aralıklarla püskürmektedir. Sıcak sular, eriyik hâldeki mineral madde bakımından zengindir.
Sıcak su kaynakları temiz ve güvenilir bir enerji kaynağı olan jeotermal enerjiyi oluşturmaktadır. Örneğin, İzlanda, ABD ve Yeni Zelanda’da elektrik enerjisi üretimi ve ısıtmada sıcak su kaynakları kullanılmaktadır.Yer kabuğundan derinlere doğru inildikçe her 33 met*rede sıcaklık ortalama 1 °C artar. Yer kabuğunun faylar-’*& yarıldığı yerlerde ise sıcaklık artışı her 2 – 3 metrede 1 °C olmaktadır. Bu nedenle sıcak su kaynakları fay ve fay hatlarının çevresinde daha yaygındır. Sıcak su kay*naklan kaplıca, ılıca ve gayzer gibi İsimler alır.İspanya dışında; İzlanda, Türkiye, Yunanistan ve İran gibi ülkeler levha sınırlan çevresinde yer aldıklarından jeotermal enerji kaynakları bakımından zengindir. Ancak bu ülkeler*den İzlanda dışındakiler mevcut jeotermal enerjilerini yete*rince kullanamamaktadır.

Yorum Bırak...